Yeşilkart Başvuruları

Ödeme gücü olmayan vatandaşların giderlerinin Devlet tarafından karşılanması ve Yeşilkart talebinde bulunma koşulları aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU KOŞULLARI
1. Hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında bulunmayan ve bu kanunun öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde aylık geliri ve aile içindeki gelir payı 1475 Sayılı İş Kanununa göre belirtilen asgari ücretin 1/3’ünden az olan vatandaşlar
2. Özel Kanunlarla sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanması öngörülen vatandaşlar (örneğin 2022 sayılı yasadan yararlananlar)

GEREKLİ BELGELER
1. Yeşilkart talep formu (Sağlık Grup Başkanlığından)
2. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
3. 3 adet fotoğraf
4. Tapu Sicil Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Vergi Dairesi, SSK, Bağ-Kur, Emniyet
Müdürlüğü tahkikat yazıları (Hepsi formun üzerinde bulunacak şekilde)

AÇIKLAMALAR
1. Aynı hane halkından Yeşilkart talep edenlerin aynı form ile başvuruda bulunması asıldır.
2. Aynı hanede yaşayanlardan biri veya birkaçı talep etmemiş olsa dahi, halkının tamamı formda gösterilir.
3. Başvuru, vekalet veya vesayet altında bulunan kimseleri de kapsıyorsa formun beyan taahhüdü bölümü, isimleri ayrı ayrı gösterilerek bunlar tarafından da imzalanır.
4. Aynı formda yapılan Yeşilkart talepleri, hane halkı dışında kalan reşit kimseleri de kapsıyor ise, formun beyan ve taahhüt bölümü, isimleri yazılarak bunlar tarafından da imzalanır.
5. Yeşilkart’ın kaybolması halinde yahut sevk zincirin değişmesi gerektiği hallerde Yeşilkart ve Yeşilkart sağlık cüzdanı, ilgililerin talebi üzere Yeşilkart uygulaması kayıt defteri ve Yeşilkart bilgi işlem dosyasındaki bilgiler esas alınarak tekrar verilir.

Verilen sağlık hizmetleri sebebi ile sayfaların tükenmesi halinde, Yeşilkart’ın ibrazı ve cüzdanın geri verilmesi şartı ile yeniden verilmiş olduğu cüzdanın fotoğraflı sayfasına işlenerek ve ilgilinin Yeşilkart numarası aynen konularak yeni cüzdan tanzim edilir.

BAŞVURU YERİ
Beşiktaş Kaymakamlığı
Adres: Çırağan Cad. No:77 Beşiktaş
Tel: (0212) 236 74 31