Defin İşlemleri

   
BAŞVURU KOŞULLARI
Beşiktaş İlçesi sınırları içerisinde oturan vatandaşlarımız; cenaze işlemleri için Beşiktaş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünden ölüm raporu ve gömme izin belgesi aldıktan sonra mezarlıklar müdürlüğüne başvurur.

GEREKLİ BELGELER
1. Ölen kişinin cüzdanıyla Beşiktaş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne başvurulur.
2. Doktor gidip ölüm raporu düzenler ve gömme izin belgesi verir.
3. Bu gömme izin belgesiyle birlikte vatandaşlar Mezarlıklar Müdürlüğüne başvurur.

BAŞVURU YERİ
Beşiktaş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü
Sağlık İşleri Müdürlüğü Beşiktaş-İstanbul
Tel: (0212) 444 44 55