Emlak Vergisi

EMLAK VERGİSİ
  • Yıl içindeki gayrimenkul (bina-arsa) alımlarında yıl sonuna kadar, yılın son üç ayı içindeki alımlarda ise alım tarihini takip eden üç ay içinde tapu fotokopisi ile birlikte Emlak Beyannamesi verilmelidir.
  • Emlak vergileri Mayıs ve Kasım ayı olmak üzere her yıl iki taksitte ödenir.
  • Ölümlerde veraset ilamı ile birlikte 3 ay içinde varislerin emlak beyannamesi verilmelidir.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
  • Çevre Temizlik Vergisi konutlarda 2004 yılından itibaren İSKİ ’ye ödenmektedir.
  • İşyerleri belediyeye ödemeye devam etmektedir.
  • İşyerleri Çevre Temizlik vergisi için kira kontratı ile beyanname vererek açılış bildirimi yapar.


BAŞVURU YERİ

Beşiktaş Belediyesi Gelir Müdürlüğü Beşiktaş-İstanbul
Adres: Nisbetiye Mah. Aytar Cad. Başlık Sok.No:1 Levent
Tel: (0212) 444 44 55