Engelliler için Bunları Biliyor Musunuz?

Engelli Bireyler için Önemli Bilgiler

1.Engelli Sağlık Kurulu Raporu nedir ve nerelerde kullanılır?
Engelli Sağlık Kurulu Raporu, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen heyetler tarafından düzenlenen ve engelli bireyin engellilik durumunu, engel grubunu, engellilik tür ve derecesini içeren bir belgedir. Bu rapor engelli aylığı, evde bakım yardımı, bakım hizmetleri, özel eğitim, istihdam ve sağlık hizmetlerinden yararlanmak için gerekli olan bir rapordur. Engelli Sağlık Kurulu Raporu, engelliler için düzenlenmiş vergi indirimleri, vergi muafiyetleri ve çeşitli alanlardaki indirimler için de kullanılır.

2.Engelli Sağlık Raporu nasıl temin edilir?
Engelliler için Sağlık Kurulu Raporu Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelerden alınabilmektedir.
*Çocuklar (0-18 yaş) için özel gereksinim raporu, çocuğun bakımını üstlenen kişinin başvuru dilekçesi ile ÇÖZGER (Çocuklar için Özel Gereksinim Değerlendirme Raporu) düzenlemeye yetkili hastanelere müracaatı ile temin edilebilir.

3. Engelli kimlik kartı nedir ve nasıl alınır?
Engelli Kimlik Kartı engelli kişinin engelinin türünü, derecesini, sürekli veya geçici oluşunu, kimlik bilgilerini içeren bir karttır. Engelli bireyin 18 yaşından küçük olması durumunda sağlık kurulu raporunda “Çocuklar için Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Hafif Düzeyde ÖGV (40-49,) Orta Düzeyde ÖGV (50-59), İleri Düzeyde ÖGV (60-69) Çok İleri Düzeyde ÖGV (70-79), Belirgin Özel Gereksinimi Vardır (80-89), Özel Koşul Gereksinimi Vardır (90-99) ifadelerinden birinin yer alması gerekmektedir.
Bu kartı alabilmek için engelli kişinin;
- Engelli Sağlık Kurulu Raporu aslı veya onaylı örneği (Engel Oranı %40 ve üzeri)
- 2 adet fotoğraf,
- Nüfus cüzdanı ile birlikte ikamet ettiği ildeki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne başvurması gerekmektedir.

4. Engelli bireylere sağlanan indirim ve haklar nelerdir?
- Elektrik faturasında destek: Düzenli sosyal yardım alanların (Düzenli sosyal yardım/2022 sayılı yasa kapsamında aylık almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerin) elektrik faturalarının bir kısmı devlet tarafından ödenmektedir. Hak sahiplerinin kimlik kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir.
- Su indirimi: Engel türü fark etmeksizin, engellilik derecesi yüzde 40 ve üzeri olan bireyler durumlarını gösterir belge ile İSKİ şube müdürlüklerine başvurmaları halinde % 50 su indiriminden faydalanabilmektedir.
- Toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat hakkı
- Tüm resmi ve özel halk otobüsleri, deniz ulaşım araçları ve TCDD bünyesindeki trenlerden ücretsiz yararlanma hakkı.
- Müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkı
- Milli parklar, tabiatı koruma alanları ve tabiat parklarına ücretsiz giriş hakkı
- Devlet tiyatrolarından ücretsiz yararlanma hakkı
- TV yayını hizmetlerinde engelli kişilere indirimli tarifeler uygulanmaktadır.
- Tüm iç hat uçuşlarında %20 indirim
- GSM operatörleri engelli kişilere özel tarifeler uygulamaktadır.
- Konut vergisi muafiyeti (200 metrekareden küçük tek konutu olan engelliler emlak vergisinden muaftır)
- Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının temini KDV’den müstesnadır.
- TOKİ kura çekilişinde haklar

5. Kimler Evde Sağlık Hizmeti talep edebilir?

Evde sağlık hizmeti, sağlık hizmetine ihtiyacı olan bireylerin evinde; muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının sağlanması, hasta ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin verilmesidir.
Evde sağlık hizmeti evde aile bireyleriyle birlikte yaşayan veya kimsesiz yaşlı, engelli, felçli, yatağa bağımlı, hayatını başkalarına bağımlı olarak idame ettiren bakıma muhtaç bireylere,
- KOAH vb. solunum sistemi hastalarına,
- Evde bakım gerektiren onkoloji hastalarına,
- İleri derecedeki kas hastalarına,
- Hastanede gördüğü tedavi veya ameliyatı sonrasında taburcu edilen ve idame tedavisinin evde sağlanması gereken hastalara,
- Kaza geçirmiş olup kısa süreli hemşirelik hizmetlerine gereksinimi duyan hastalara verilir.

6. Evde Sağlık Hizmetinden faydalanmak için yapılması gerekenler nelerdir?
Evde sağlık hizmeti almak isteyenler;
- Sağlık Bakanlığı bünyesindeki ulusal çağrı merkezi 444 38 33 nolu telefonu arayarak müracaat ederler.
- Evde sağlık hizmeti alacak kişi hekim ve yardımcı sağlık personelinden oluşan ekip tarafından evinde ziyaret edilir ve böylece hizmet alacak kişinin durumu ve sunulacak hizmet belirlenir; evde sağlık hizmeti tedavi planı oluşturulur.

7. Engelli bireylerin eğitim hakları nelerdir?
Zorunlu eğitim çağında (12 yıllık eğitim süresi boyunca) özel gereksinimli çocuklar eğitim sistemi içinde olmak zorundadırlar. 20 Şubat 2019 tarihinden önce alınmış geçerli raporu olanların özel eğitim hakkından yararlanmaları için raporlarında en az %20 engelli oldukları belirtilmiş olmalıdır. 20 şubat 2019 tarihinden sonra özel gereksinim raporu alan 18 yaş altı çocukların, özel eğitim, fizyoterapi, rehabilitasyon veya benzeri gereksinimleri rapora yazılmış olmalıdır. Belirtilen raporlara sahip olan çocuklar, Rehberlik Araştırma Merkezlerinin değerlendirmesi sonucu özel eğitim imkânlarından yararlanır. Zorunlu öğrenim çağındaki okula gidemeyen, evden çıkması mümkün olmayan (örneğin solunum cihazına bağlı olan) özel gereksinimli çocukların evde eğitim hakkı vardır. Bu çocukların özel gereksinim raporunda evde eğitim gereksinimi belirtilir.

Engelli bireyler Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi eğitim kurumlarında/okullarında veya özel eğitim kurumlarında/ okullarında eğitim-öğretimden yararlanmaktadır. Buna göre özel eğitime ihtiyacı olan bireylere verilen özel eğitim hizmetleri;
• Engel türlerine (görme, işitme, zihin engellilere, otizmli bireyler ve süreğen hastalığı olanlar için hastane ilköğretim okulları) yönelik olarak açılan ayrı özel eğitim okullarında,
• Genel eğitim içerisindeki okulların özel eğitim sınıflarında,
• Okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında kaynaştırma eğitimi uygulanan sınıflarda,
• Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilmektedir.

8. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinden hizmet almak için nereye başvurmak gerekir?
ÇÖZGER vermeye yetkili hastanelerden alınan engelli sağlık kurulu raporu ile ikamet edilen ilçede bulunan Rehberlik Araştırma Merkezlerine müracaatta bulunulmalıdır.

9. Engelli bireyler için meslek edindirme kursları açan kurum ve kuruluşlar nelerdir?
- Türkiye İş Kurumu,
- Halk Eğitim Merkezleri,
- Mesleki Eğitim Merkezleri,
- Özel Dershaneler,
- Belediyeler

Engellilerle ilgili bazı dernekler ve vakıflar tarafından engelliler için meslek edindirme kursları düzenlenmektedir. Bu kurslara katılabilmek için söz konusu kurum ve kuruluşların ikamet edilen ildeki şubeleriyle irtibata geçilmesi ve istenilen belgeler tamamlanarak başvurulması gerekmektedir. Bu kurslar genellikle ücretsiz olup bazı kuruluşlar ulaşım olanağı da sağlamaktadır. Engelli bireyin bu kurslara devam etmesi, diploma veya sertifika alması, durumuna ve yeteneğine uygun bir işe girmesini kolaylaştıracaktır.

10. Engelliler devlet memuru olarak çalışabilir mi?
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde mezun veya sınavın geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olanlar Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı’na (EKPSS) girmek suretiyle; ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunları ise kura usulü ile devlet memuru olmak için başvurabilirler. Engelli kişilerin devlet memuru olarak istihdamları, Devlet Personel Başkanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca, yapılmaktadır.

Devlet Memurları Kanunu’na göre kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında engelli personel çalıştırmak zorundadır. %3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (taşra teşkilatı dahil) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.

11. Engelliler işçi olarak çalışabilir mi?
Engellilerin kamu sektöründe veya özel sektörde iş kanunu çerçevesinde işçi olarak çalışmaları mümkündür. 4857 Sayılı İş Kanunun 30. maddesine göre işverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde toplam işçi sayılarının %3’ü oranında, kamu işyerlerinde ise %4’ü oranında engelliyi ve %2’si oranında eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhsal durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.

Engelli bireylerin işçi olarak işe yerleşebilmesi için Türkiye İş Kurumu’na, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya Türkiye İş Kurumu’nun resmi internet sitesi www.iskur.gov.tr adresine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

12. Engelliğe bağlı gelir vergisi indiriminden kimler faydalanabilir?
Gelir Vergisi Kanununa göre engelli hizmet erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı, engelli serbest meslek erbabı ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest hizmet erbabı ve basit usulde vergilendirilen engelliler ( tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin imalat, tamirat ve küçük sanat işleri ile uğraşan, ilk madde ve yardımcı malzeme müşteriye ait olarak faaliyet gösteren terzi, tamirci, marangoz gibi engelliler) engelliliğe bağlı gelir vergisi indiriminden faydalanabilmektedirler.

Engellilerin çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen dereceler itibariyle tespit edilen aylık engellilik indirimi tutarları 2021 yılı için aşağıdaki gibidir:
1. Derece Engelliler İçin (Çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş olanlar) 1.500,00 TL
2. Derece Engelliler İçin (Çalışma gücünün asgari %60’ını kaybetmiş olanlar) 860,00 TL
3. Derece Engelliler İçin (Çalışma gücünün asgari %40’ını kaybetmiş olanlar) 380,00 TL
*Engellilik derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.

Bu tutarlar, engelli ücretlilerde ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretlilerde aylık gelir vergisi matrahından indirilir.

13. Kamuda veya özel sektörde çalışan engelli bireylerin engellilik indiriminden yararlanmak için ne yapmaları gerekir?
Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen engelliler aşağıdaki belgelerle birlikte Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Defterdarlıklara (Gelir Müdürlüğüne), Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Mal müdürlüklerine bir dilekçe ile başvuracaklardır.

a) Engelli Hizmet Erbabı için:
• Müracaat formu - Dilekçe
• Çalıştığı işyerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp kaşelenmiş yazı
• T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus cüzdanı fotokopisi
• İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği ya da raporu düzenlemiş olan hastanece tasdikli örneği
b) Hizmet Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu Engelli Kişiler için:
• Müracaat formu - Dilekçe
• Çalıştığı işyerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp kaşelenmiş yazı
• Bakmakla yükümlü kişinin ve engelli kişinin T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus cüzdanı fotokopisi
• Bakmakla yükümlü olduğuna dair belge
• İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği ya da raporu düzenlemiş olan hastanece tasdikli örneği
c) Engelli Serbest Meslek Erbabı için:
• Müracaat formu - Dilekçe
• Vergi kimlik numarasını gösteren belge (Vergi levhasının fotokopisi)
• T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus cüzdanı fotokopisi
• İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği ya da raporu düzenlemiş olan hastanece tasdikli örneği
d) Serbest Meslek Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu Engelli Kişiler için:
• Müracaat Formu - Dilekçe
• Vergi kimlik numarasını gösteren belge (Vergi levhasının fotokopisi)
• Bakmakla yükümlü kişinin ve engelli kişinin T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus cüzdanı fotokopisi • Bakmakla yükümlü olduğuna dair belge
• İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği ya da raporu düzenlemiş olan hastanece tasdikli örneği
e) Engellilik İndiriminden Yararlanma Hakkına Sahip Basit Usulde Vergilendirilen Engelliler için:
• Müracaat Formu - Dilekçe
• Vergi kimlik numarasını gösteren belge (Vergi levhasının fotokopisi)
• T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus cüzdanı fotokopisi
• İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği ya da raporu düzenlemiş olan hastanece tasdikli örneği

14. Engelli bireylere motorlu taşıt alımında verilen muafiyetler nelerdir?
ÖTV: Engelli bireylere motorlu taşıt alımında ÖTV indirimi ve muafiyet hakkı tanınır. ÖTV muafiyetinden yararlanmak için rapor %90 ve üzeri, ÖTV indirimden faydalanmak için en az %40 olmalıdır.
Engel oranı %90’ın altında olan kişiler ise alacakları otomobilde engellerine yönelik düzenleme yaparak ÖTV muafiyetinden yararlanabilirler.

MTV: Engellilik dereceleri %90 ve üstü olan malul ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve engellilerin bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtları motorlu taşıtlar vergisinden istisnadır.

15. Engelli bireyler erken emekli olabilir mi?
Doğuştan engelli olup SSK’lı, Bağ-Kur’lu ya da memur olarak çalışmaya başlayanlar da, işe girdikten sonra engelli olanlar da %40 ve üzeri çalışma gücü kayıp oranına sahiplerse erken emeklilik hakkına sahiptirler.

*Engelli memurlardan Ekim 2008 öncesi işe girenler için 15 yıl, 1 Ekim 2008 sonrası işe girenler için engel oranlarına göre kademeli erken emeklilik hakkı getirilmiştir.

*Bağ-Kur çalışanları çalışma gücündeki kayıp %60 ve üzeri olanlar 15 yıl 3960 gün prim ödemeleri halinde emekli olabilmektedirler. Engel oranı %50-59 arası olanlar 16 yıl sigortalılık süresi ve en az 4320 gün prim ödemeleri halinde, engel oranı %40-49 arasında olanlar ise 18 yıl sigortalılık süresi ve 4680 gün prim ödemeleri halinde emekli aylığı alabilmektedir.

*Hizmet akdi ile çalışan sigortalılardan Ekim 2008 tarihinden önce ilk defa sigortalı olan ve engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlandığını Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra tespit ettirenlerden;

- 6/8/2003 tarihinden önce sigortalı olanlardan;
Bu tarihte en az 12 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olanlar 15 yıl sigortalılık süresi 3600 prim ödeme gün sayısı,
Bu tarihte 12 yıldan daha az sigortalılık süresi bulunanlar ise kademeli geçiş sürecindeki şartları yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanabilmektedir.

- 6/8/2003 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlardan engellilik derecesi;
Birinci derecede engelliliği (% 80 - %100 arasında) olanlar en az 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 prim ödeme gün sayısı,

İkinci derecede engelliliği (% 60 - %79 arasında) olanlar en az 18 yıl sigortalılık süresi ve en az 4000 prim ödeme gün sayısı,
Üçüncü derecede engelliliği (% 40 - %59 arasında) olanlar en az 20 yıl sigortalılık süresi ve en az 4400 prim ödeme gün sayısı şartlarıyla yaşlılık aylığı bağlanabilmektedir.

 

Sigorta Başlangıç Tarihi

%40-59 arası

%60 ile %79 arası

%80 ve üzeri

12 yıldan fazla

06.08.1991’dan önce

15 yıl, 3600 gün

15 yıl, 3600 gün

15 yıl, 3600 gün

07.08.1991-06.08.1994

16 yıl, 3760 gün

15 yıl 8 ay, 3680 gün

15 yıl, 3600 gün

07.08.1994-06.08.1997

17 yıl, 3920 gün

16 yıl 4 ay, 3760 gün

15 yıl, 3600 gün

06.08.1997-05-08.2000

18 yıl, 4080 gün

17 yıl, 3480 gün

15 yıl, 3600 gün

07.08.2000-06.08.2003

19 yıl, 4240 gün

17 yıl 8 ay,3920 gün

15 yıl, 3600 gün

06.08.2003-30.09.2008

20 yıl, 4400 gün

18 yıl, 4000 gün

15 yıl, 3600 gün

 

       

Sigorta Başlangıç Tarihi

%40-49 arası

%50 ile %59 arası

%60 ve üzeri

01.10.2008-31.12.2008

18 yıl, 4100 gün

16 yıl, 3700 gün

15 yıl, 3700 gün

01.01.2009-31.12.2009

18 yıl, 4200 gün

16 yıl, 3800 gün

15 yıl, 3800 gün

01.01.2010-31.12.2010

18 yıl, 4300 gün

16 yıl, 3900 gün

15 yıl, 3900 gün

01.01.2011-31.12.2011

18 yıl, 4400 gün

16 yıl, 4000 gün

15 yıl, 3960 gün

01.01.2012-31.12.2012

18 yıl, 4500 gün

16 yıl,4100 gün

15 yıl, 3960 gün

01.01.2013-31.12.2013

18 yıl,4600 gün

16 yıl, 4200 gün

15 yıl, 3960 gün

01.01.2014-31.12.2014

18 yıl, 4680 gün

16 yıl, 4300 gün

15 yıl,3960 gün

01.01.2015'den sonrası

18 yıl, 4680 gün

16 yıl, 4320 gün

15 yıl,3960 gün


16. Malulen emekli olma şartları nelerdir?

İşe girdikten sonra çalışma gücü kaybı oranı, SGK Sağlık Kurulu tarafından % 60 ve üzerinde olduğuna karar verilenler 1800 iş günü prim ödenmesi şartı ile malulen emekli olurlar.

Engelliler erken emeklilik ya da malulen emeklilik işlemlerini SGK’ya müracaat ederek başlatabilirler.

17. Engelliler için Muhtaç Aylığı alma şartları nelerdir?
- 18 yaşından büyük engellilerin %40 ve üzeri engel oranına sahip olmaları
- 18 yaşın altındaki engelliler için Hafif Düzeyde ÖGV (40-49,) Orta Düzeyde ÖGV (50-59), İleri Düzeyde ÖGV ( 60-69) Çok İleri Düzeyde ÖGV (70-79), Belirgin Özel Gereksinimi Vardır (80-89), Özel Koşul Gereksinimi Vardır (90-99) ifadelerinden birini almış olmaları
- Sosyal güvencesinin olmaması
- Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması
- Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması
- Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin Muhtaçlık Yönetmeliği ile belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi şartı ile bağlanabilmektedir.

Başvuru için Gerekli Belgeler:
- Muhtaç aylığı başvuru formu,
- Engelini belirten sağlık kurulu raporu

Muhtaç aylığı talebinde bulunan kişi başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelini belirten sağlık kurulu raporu ile birlikte ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen, posta yoluyla ya da internet sitesinden başvuru yapabilir.
2021 yılı için verilen muhtaç aylığı 1125,67 TL’dir.

18. Engelli Aylığı Alma Şartları Nelerdir?
Engelli aylığı 2022 sayılı Kanun kapsamında, sosyal güvenlik kurumlarından (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) hiçbirine tabi olmayan ve muhtaçlığı ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belgelenen, 18 yaşından büyük engellilere ya da 18 yaşından küçük engelli yakını bulunanlara verilen bir aylıktır. Engelli aylığı almak isteyen 65 yaş üstü engelli bireylerin de en az %70 oranında engelinin bulunması gerekmektedir.

Engelli aylığından yararlanmak için hanenin toplam gelirinin (menkul-gayrimenkul), hanede ikamet eden kişi sayısına bölündüğünde ortaya çıkan tutarın net asgari ücretin üçte birini (2021 yılı muhtaçlık sınırı 852,53 TL) geçmemesi gerekmektedir. 18 yaşından büyük engellilerin %40 ve üzeri engel oranına sahip olmaları, 18 yaşın altındaki engelliler için Hafif Düzeyde ÖGV (40-49,) Orta Düzeyde ÖGV (50-59) , İleri Düzeyde ÖGV ( 60-69) Çok İleri Düzeyde ÖGV (70-79), Belirgin Özel Gereksinimi Vardır (80-89), Özel Koşul Gereksinimi Vardır (90- 99) ifadelerinden birini almış olma şartı aranmaktadır.

Engelli Aylığına başvurular engelliler için sağlık kurulu raporu, nüfus cüzdanı ve kişinin kendisi başvuruda bulunmuyorsa vesayet belgesi ya da vekâletname örneği ile ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılmaktadır.

19. Evde Bakım Maaşı nedir? Yararlanma şartları nelerdir?

Evde bakım maaşı engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere yapılan destektir.

- Haneye giren tüm gelirlerin toplanıp hanede yaşayan kişi sayısına bölünmesi halinde aylık kişi başı gelirin net asgari ücretin üçte ikisinden az olması
- Engelli sağlık kurul raporunun ağır engelli kısmında mutlaka “Evet” yazan bir ibare bulunması (20 Şubat 2019 tarihinden sonra erişkinler için engelli sağlık kurul raporu alanların raporunda, ağır engelliliğin karşılığı olan “tam bağımlı engelli birey” ifadesi aranır. 18 yaş altı çocuklar için alınan özel gereksinim raporunda ise “Çok ileri düzeyde özel gereksinim var (ÖGV)”, “Belirgin ÖGV” ve “Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)” ifadeleri olan çocuklar ağır engelli sayılır)
- Engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olması gerekli olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi gereklidir.
Evde bakım maaşı alabilmek için engelli bireyin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne veya varsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvurması gerekmektedir. Müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde başvuru Kaymakamlıklara yapılabilir. Engelli birey adına anne, baba ya da yasal vasisi başvuru yapabilir. Bakım verecek kişinin akraba olması şartı aranır. Birey, engelli sağlık raporu ile başvuru yapabilir. Gerekli belgeler müdürlük tarafından istenir.

Kaynaklar:
4857 Sayılı İş Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
Gelir Vergisi Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Emlak Vergisi Kanunu
Engelliler Hakkında Kanun
2022 Sayılı Kanun
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
İŞKUR
T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
T.C. Sağlık Bakanlığı
SGK
İSKİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü