Beşiktaş Dolmabahçe-Ortaköy Koruma Amaçlı Uyg. İmar Planı

Beşiktaş Dolmabahçe-Ortaköy Koruma Amaçlı Uyg. İmar Planı

1/1000 ölçekli Beşiktaş Dolmabahçe-Ortaköy Koruma Amaçlı Uyg. İmar Planı hakkında 26.08.2015 tarihinde toplantı gerçekleştirilecektir.

Eklenme Tarihi: 21 Ağustos 2015 Cuma

1/5000 ölçekli, Beşiktaş-Dolmabahçe-Ortaköy Koruma Amaçlı (Kentsel Sit Etkileme Geçiş ve Koruma Alanı Kısmı) Nazım İmar Planı 13.09.2013 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanarak yürürlüğe girmiş olup, 1/1000 ölçekli Beşiktaş-Dolmabahçe-Ortaköy Koruma Amaçlı (Kentsel Sit Etkileme Geçiş ve Koruma Alanı Kısmı) Uygulama İmar Planı çalışmasına başlanılmış ve ilgili kurum/kuruluşlardan görüş istenilmiştir.

Çalışmaları devam eden Beşiktaş-Dolmabahçe-Ortaköy Koruma Amaçlı (Kentsel Sit Etkileme Geçiş ve Koruma Alanı Kısmı) Uygulama İmar Planı kapsamında; “Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin” 6. Madde f) bendi gereğince görüş ve önerilerin değerlendirilmesi amacı ile 1. Toplantı 26.08.2015 tarihinde yapılacaktır.


Toplantı Tarihi : 26.08.2015 (Çarşamba)
Toplantı Saati : 10:00
Toplantı Yeri : Beşiktaş Belediye Başkanlığı
Telefon : (0212) 319 42 42 - 2071

Yeni Duyurular