Proje ve Fon Yönetimi BirimiProje ve Fon Yönetimi Birimi Görev ve Sorumlulukları


• Kurumumuzun ve ilçemizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda farklı paydaşlarla proje hazırlayıp bunları hayata geçirmek için hibe/fon desteği sağlayan kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunmak.
• Üyesi olduğumuz ulusal ve uluslararası birlikler ile iletişimi sağlamak, etkinliklerini takip etmek ve ortak projeler üretmek.
• Dezavantajlı gruplara yönelik ulusal ve uluslararası kapsamda sosyal politikalar geliştirmek, benzer politikalar geliştirmiş ya da geliştirmeyi amaçlayan diğer ülke belediyeleriyle ortak projeler yürütmek.
• Belediyemiz müdürlüklerince hazırlanacak ve yürütülecek ulusal, uluslararası ya da yabancı fon/hibe kaynaklı projelerin koordinasyonunu sağlamak, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve fon sağlayan diğer uluslararası kurumlar ile olan ilişkileri yürütmek.
• Ulusal ajanslarla olan ilişkiler takip etmek.
• Hibe/fon kullandıran diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri yürütmek.
• Proaktif belediyecilik için sosyal, teknolojik ve akıllı şehircilik uygulamalarını araştırmak, öneriler sunmak, uygun görülenleri projelendirmek ve yönetmek.
• Proje kaynaklarını doğru ve etkin kullanmak.
• Proje yönetim süreçleri ile ilgili her türlü uygulama prensibi, yöntem ve süreç tasarımı ve proje kabulleri ile bunların uygulanması ile ilgili yönetmelikleri ve/veya iş akışlarını düzenlemek ve takip etmek.
• Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

Tamamlanan Projeler
• Beşiktaş’ın Gençleri Sınırları Geçiyor
• Multicultural Sound
• Not Bullying Lets Art
• Beşiktaş'tan Avrupalı Gönüllüler
• Through the News
• Moving
• Beşiktaş’ın Gençleri Avrupa’da
• Beşiktaş’ın Gençleri için AGH
• Çok Kültürlü AGH
• North-South Cooperation for Local Youth Participation
• Creative Art

Devam Eden Projeler
• Beşiktaş'ın Gençleri Avrupa'da 6
• Beşiktaş'ın Gençleri Avrupa'da 7
• Beşiktaş'ın Gençleri Avrupa'da 8
• Beşiktaş'ın Gençleri Avrupa'da 9
Projeler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

• Protect Projesi
Proje detayları için tıklayınız.

Proje Bilgilendirme Grubumuza Kayıt Olun!

Siz de uluslararası bir deneyim kazanmak, gönüllülük ve proje konularında yetkinliklerinizi arttırmak isterseniz pandemi sonrasında başlayacak projelerimiz için linkteki ön başvuru formunu doldurabilirsiniz. Ön Başvuru Formu için tıklayınız.

Proje ve Fon Yönetimi Broşürü

İletişim
Beşiktaş Belediyesi Levent Hizmet Binası
Dış İlişkiler Müdürlüğü

Adres: Nisbetiye Mahallesi Aytar Caddesi Başlık Sokak No:1 Beşiktaş – İstanbul
Telefon: 0212 319 42 42 Dahili No: 2009 veya 4258
e-posta: euproject@besiktas.bel.tr