Değerli Konut Vergisi Hakkında Önemli Duyuru!

Değerli Konut Vergisi Hakkında Önemli Duyuru!

Eklenme Tarihi: 03 Mart 2020 Salı

20 Şubat 2020 tarih 31045 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile getirilen düzenlemeler neticesinde; 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun “Değerli Konut Vergisi” başlıklı dördüncü kısmının bazı maddelerinde birtakım değişiklikler yapılmıştır.

7221 Sayılı Kanunun 16. Maddesi ile yapılan değişiklik sonrasında 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 44. Maddesine göre; değerli konut vergisine tabi olacak taşınmaz değer limitleri ve buna istinaden alınacak vergi oranları aşağıdaki tabloda belirlenmiştir.


Taşınmaz Alt Limiti
 
Taşınmaz Üst Limiti
Vergi Oranı
 
5.000.000 TL
 
 
7.500.000 TL (Bu tutar dahil)
 
·         5.000.000 TL’yi aşan kısmı için binde 3
 
 
 
 
7.500.000 TL
 
10.000.000 TL (Bu tutar dahil)
·         7.500.000 TL’si için 7.500 TL
·         Fazlası için binde 6
 
 
 
10.000.000 TL’den fazla olanlar
·         10.000.000 TL için 22.500 TL 
·         Fazlası için binde 10
 

-

7 Aralık 2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilk yasal değişikliklere göre; taşınmazın değerinin, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirmeler sonrasında belirleneceği düzenlenmiştir. Ancak 7221 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler ile “Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından değerleme yapılacağı” ibareleri kaldırılmış olup 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 29.maddesinde göre Bina Vergi Değerlerinin belirleneceği belirtilmiştir.

Ayrıca 7221 Sayılı Kanun ile 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun Geçici 24. Maddesi; “Bu Kanunun “Dördüncü Kısım” başlığı altında düzenlenen değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2021 yılının başından itibaren başlar. 2020 yılına ilişkin olarak 2020 yılında verilmesi gereken beyanname verilmez, vergi tahakkuk ettirilmez. Değerli konut vergisinin uygulamasında bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı tarihinden önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerler dikkate alınmaz. şeklinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda Değerli Konut Vergisi mükellefiyeti 2021 yılının başından itibaren başlayacaktır.

Yapılan son düzenleme ile bir önemli değişiklik de; 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun “Muafiyet” başlıklı 46. Maddesinde olmuştur. İşbu madde kapsamında; Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların, değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı değerli konut vergisinden muaf tutulmuştur. Bu düzenleme doğrultusunda; birden fazla değerli konut kapsamına giren taşınmazı olanların en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı, değerli konut vergisinden muaf olacaktır.

Yeni Duyurular