Çocuk ve Gençlik Çalışmaları BirimiMüdürlüğümüz, çocukların çocukluklarını yasabilmeleri için alan açmak, kente dair kararların çocuk katılımıyla ve çocuk hakları gözetilerek alınmasını sağlamak, hizmetlerin ise çocuklar ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimine uygun tasarlanması hedefiyle; gençlerin kendi hayat serüvenlerinde özgür ve aktif birer özne olarak var olmalarını sağlamak için çalışır.

Müdürlüğümüz gençlerin ve çocukların kentte karşılaştıkları sorunlara dair araştırmalar ve çalıştaylar düzenler. İhmal, istismar, madde kullanımı, öz yıkım davranışları gibi konularda koruyucu ve bilinçlendirici eğitimler ve etkinlikler düzenler. Gençler ve çocukların kente dair sorunlarının çözümü için üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve sosyal girişimlerde projeler üretir. Çocuk ve gençlik meclisi, danışma kurulları gibi araçlarla kentsel kararlara çocuk ve genç katılımının sağlanması için çalışmalar yürütür. Çocukların ve gençlerin spontan ve yaratıcı bakış açılarını geliştirebilecekleri, öğrenip eğlenebilecekleri, üretime dayalı etkinlikler düzenler.