Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF)

Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF)

MARUF, “Çözüm Üreten Kentler” ana temasıyla, 1-2-3 Ekim tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde…

Eklenme Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe

Marmara Uluslararası Kent Forumu - Marmara Urban Forum (MARUF), Marmara Belediyeler Birliği tarafından ilki 2019 yılında olmak üzere; iki yılda bir, uluslararası düzeyde yapılması planlanan bir kent forumudur.

MARUF; kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve ilgili diğer paydaşlar arasında bilgi, deneyim ve olanak paylaşımına zemin oluşturmayı ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda, kentsel hizmetler ve kent yönetimi konusunda farklı yaklaşımları bir arada değerlendirmeyi hedefliyor. Yeni kentsel gündemin uygulanmasına katkı sağlamak amacıyla, yerel ve uluslararası bilgi ve deneyimi bir araya getirecek MARUF, meseleleri tartışmanın alternatif yönlerini keşfetme arayışında…

“Çözüm Üreten Kentler” ana temasıyla (Çevre ve İklim Değişikliği, Şehir Teknolojileri ve İnovasyon, Ulaşım ve Hareketlilik, Kentsel Altyapı, Konut ve Yapılı Çevre, Göç, Kent Ağları, Yerel Kalkınma, Sosyal Kapsayıcılık, Dayanıklılık, Kamusal Mekân, Yönetişim) 12 alt temanın ele alınacağı MARUF’ta 25 ülkeden 200’den fazla konuşmacı yer alacak.

Tarih: 1-2-3 Ekim 2019
Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Adres: Harbiye Mah. Darülbedai Cad. No:3 Şişli/İstanbul

Detaylı bilgi: www.marmaraurbanforum.org

Yeni Haberler