Ölçü Aleti Kullanıcılarının Dikkatine...

Ölçü Aleti Kullanıcılarının Dikkatine...

Ölçüler ve Ayar Kanununun bazı maddelerinde değişlikler yapılmıştır.

Eklenme Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma

28/02/2019 tarihli 30700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik yapılmasına Dair Kanunla, 11/01/1989 tarihli 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun bazı maddelerinde değişlikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler ve değişikliklerle amaçlanan hususlar Ek-1’de yer almaktadır.

Diğer taraftan 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa eklenen geçici madde 3 ile 01/12/2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçirilmiş olduğu için cezai duruma düşmüş ölçü aleti kullanıcılarının 28/02/2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde, herhangi bir ceza ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak ölçü aletini kullanmalarına imkan getirilmiştir.

3516 Sayılı Kanunun amacı milli ekonominin ve ticaretin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak ülkemiz hudutları içinde her türlü ölçü aletlerinin doğru, ayarlı ve uluslararası birimler sistemine uygun olarak imalini ve kullanılmasını sağlamaktır.

Yeni Duyurular