Toplam Kalite Politikası

Beşiktaş Belediyesi
Kalite Politikası

• Eğitimli ve deneyimli personelimizle mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanarak kurumumuzdan hizmet alan vatandaş ve tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini süresinde karşılamak, memnuniyetlerini sağlamak.

• Kentli ve çalışan memnuniyeti, veri ve teknolojiye odaklı olarak tüm paydaşlarımızın memnuniyetini sürekli kılmak ve hizmet standartlarını sürekli iyileştirerek hiçbir koşulda kaliteden ödün vermemek.

• Stratejik Plan ve TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarını, uygulanabilir kılarak güncel yasal mevzuat çerçevesinde hizmetlerimizi sürekli iyileştirmek, geliştirmek ve etkinliğini artırmak.

• Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek için kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin yönetim sistemleri oluşturmak ve iyileştirmek.

• Doğaya, çevreye, kültürel ve tarihi mirasa sahip çıkarak gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakmak.

• Sosyal sorumluluk bilinciyle şeffaf, adil, hesap verebilir katılımcı bir yönetim anlayışını benimsemek ve benimsetmek.

• Kurumumuzda etik kültürünü yerleştirmek.

• Paydaşlar ile kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak hızlı ve etkin çalışma sistemi ve Teknolojik gelişmelerle uyumlu akıllı kent oluşturmak.

• Kentlilerimizin yaşam kalitesini sürekli yükselterek sürdürülebilir ve çağdaş ölçülerde Türkiye’nin en yaşanabilir ilçesi ve yaşamak istediği bir dünya kenti olmak.

• BM Sürdürülebilir Kalkınma Programını göz önüne alarak kentimizin çağıllarıyla rekabet edebilir evrensel bir kalite standardını sağlamak.

• Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak.

• Dezavantajlı grupları önemsemek ve onlara yönelik hizmet üretmek.

• Hayat boyu öğrenme yaklaşımını benimseyerek kurum çalışanlarının gelişimlerini azami motivasyon ve en geniş eğitim desteği ile sürdürerek tüm çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak ve Beşiktaş Belediyesi çalışanı olmanın gururunu yaşatmak.