İhale İlanı

İhale İlanı

Açık artırma usulü ile yapılacak olan satış için ihale ilanı...

Eklenme Tarihi: 28 Aralık 2016 Çarşamba

Belediyemize ait Dikilitaş Mahallesi, 246DY3C Pafta, 1449 ada, 9 parsel üzerinde, Yenidoğan Sokak, No: 22 adresinde yer alan binanın 1 numaralı bağımsız bölümleri, belediyemizce 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi hükümleri doğrultusunda açık artırma usulü ile satılacaktır.

1 No.lu Bağımsız Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayınız.

İhale Günü:
17 Ocak 2017 Salı

İhale Saati:

Saat: 15.00 

Yeni Duyurular