İhale İlanı!

İhale İlanı!

Açık artırma usulü ile yapılacak olan satış için ihale ilanı...

Eklenme Tarihi: 17 Kasım 2016 Perşembe

Belediyemize ait Dikilitaş Mahallesi, 246DY3C Pafta, 1449 ada, 9 parsel üzerinde, Yenidoğan Sokak, No: 22 adresinde yer alan binanın 1, 2 ve 5 numaralı bağımsız bölümleri, belediyemizce 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi hükümleri doğrultusunda açık artırma usulü ile satılacaktır.


İhale Günü: 29 Kasım 2016 Salı

İhale Saati:
1 No.lu Bağımsız İçin Saat: 13.00
2 No.lu Bağımsız İçin Saat: 14.00
5 No.lu Bağımsız İçin Saat: 15.00


Yeni Duyurular