Beşiktaş Dolmabahçe-Ortaköy Koruma Amaçlı Uyg. İmar Planı

Beşiktaş Dolmabahçe-Ortaköy Koruma Amaçlı Uyg. İmar Planı

Beşiktaş Dolmabahçe-Ortaköy Koruma Amaçlı Uyg. İmar Planı ile ilgili görüş ve önerilerin değerlendirilmesi amacı ile 27.05.2016 tarihinde 2. toplantı yapılacaktır.

Eklenme Tarihi: 20 Mayıs 2016 Cuma

1/5000 ölçekli, Beşiktaş-Dolmabahçe-Ortaköy Koruma Amaçlı (Kentsel Sit Etkileme Geçiş ve Koruma Alanı Kısmı) Nazım İmar Planı 13.09.2013 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanarak yürürlüğe girmiş olup, 1/1000 ölçekli Beşiktaş-Dolmabahçe-Ortaköy Koruma Amaçlı (Kentsel Sit Etkileme Geçiş ve Koruma Alanı Kısmı) Uygulama İmar Planı çalışmaları tamamlanmıştır.

“Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin” 6. Madde f) bendi gereğince söz konusu Planla ilgili görüş ve önerilerin değerlendirilmesi amacı ile 27.05.2016 tarihinde 2. toplantı yapılacaktır.

Toplantı Tarihi: 27 Mayıs 2016 Cuma
Toplantı Saat: 10.00
Toplantı Yeri: Beşiktaş Belediye Başkanlığı
Adres: Aytar Cad. Başlık Sokak No: 1 Nisbetiye/Levent
Telefon: (0212) 319 42 42 – Dahili No: 2114
 
Yeni Duyurular