Beşiktaş İlçesiBeşiktaş’ın tarihi ilk çağlara uzanır. O zamanlardaki adı "Taş Beşik" anlamına gelen "Kune Petr" olarak bilinir. İlk sakinleride Traklar’dır.
Ünlü seyyah Evliya Çelebi ; şehrin kurulduğu yerde çok eskiden büyük bir kilise kuran Yaşkı adlı bir papazın, İsa’nın çocukluğunda yıkandığı taş bir tekneyi, Kudüs’ten beşik taşı getirdiği ve buradaki kiliseye koyduğunu yazar.

Öte yandan bazı tarihçiler de Barbaros Hayrettin Paşa’nın gemilerini bağlamak için bu sahile beş tane direk diktiğini, bu nedenle buraya BEŞ-TAŞ adının verildiğini, daha sonraki tarihlerde bu kelimenin değişikliğe uğrayarak BEŞİK-TAŞ olduğunu yazmışlardır.

Bir eserde de Barbaros Hayrettin Paşanın Beşik Kaya’da gömüldüğü kayıtlıdır. Kaya ile taşın eş anlamda oldukları göz önünde bulundurulursa sözü edilen Beşik kelimesinin önceden de burada bulunan taşlar üzerinde yeni eklerle meydana getirilen bir gemi beşiğini anlattığı ve temelinde bulunan taşlara bu nedenden dolayı Beşiktaş’ı denildiği ve bu adın sonradan kasabanın adı olarak kaldığı söylenmektedir.

Beşiktaş’ın İstanbul’un fethi sırasındaki adı ise "Diplokionion" idi. Çifte sütün anlamına gelir. İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet, iskan hareketine başladı. Fatih devrinden kalma eserler arasında bulunan Fatih’in Ekmekçi Başısı Ali Ağa’ya ait bir türbe bu yerleşme sırasında yapılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman zamanında bölge daha da gelişti ve daha sonraki yıllarda bu gelişme devam ederek zaman içinde esir pazarlarının kurulması, Rumeli’den Anadolu’ya geçen askerlerin ve ticari kervanların toplandıkları ve dinlendikleri yer haline gelmesi ile artmıştır. Çırağan Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı ile kasır ve köşklerin yapılmasıyla Osmanlı İmparatorluğunun yönetim merkezi haline geldi. Cumhuriyet döneminde, İstanbul’un tarihsel bir yapıya sahip olması yanında, yeni ve modern kentleşmeye de kavuşmuştur.
 
 Ulu Önder Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım’ın Akaretler, Spor Caddesi, 76 numaralı evde (şimdiki Dispanserin bulunduğu bina) ikamet etmiş olması ve Büyük Önder’in Dolmabahçe Sarayı’nda vefatı, Beşiktaş’a Cumhuriyet tarihinde müstesna bir yer kazandırmıştır.

Ayrıca; Atatürk’ün 16 Mayıs 1919 günü yukarıda belirtilen evden ayrılarak, vatanın kurtuluşu için, Samsun’a Bandırma Vapuru ile hareket ettiği bilinmektedir.

İlçe yapısı
Beşiktaş’ın tarihsel gelişimine baktığımızda, ilk olarak mitolojik çağlarda karşımıza çıktığını görürüz.Bizans döneminde tanınmış ve Osmanlı döneminde de yerleşim yeri olarak kullanılmıştır.Ayrıca hem devlet görevlilerinin hem de halkın yaşadığı bir semt olmasından dolayı da farklı yapısal değişikliklere rastlamak mümkündür.

Semtin ticari merkezi konumunda olan Köyiçi’nde birçok farklı etnik gruptan insan yaşamaktaydı.Lale devri ile İstanbul’da yaşanan toplumsal değişimin önemli mekanlarından birtanesi olma özelliğine de sahiptir.Cumhuriyet döneminde ise şehir planlamasında yapılan değişiklikler göze çarpmaktadır.

Ticari özellikleri
İlçe ticari bakımdan oldukça gelişmiştir,Ticaretin ne derece canlı olduğunu Avrupa standartlarına uygun alışveriş merkezleri ( Akmerkez ) , plazalar ve uluslararası otel işletmeleri ayrıca , Nobel ve Pfızer ilaç fabrikaları ile yıldız Porselen işletmesiyle görmek mümkündür.Bunlara ek olarak,130 bine yakın ufak alışveriş merkezi, 2 bin şirket merkezi, 85 banka şubesi, sermaye piyasasında faaliyet gösteren kuruluşları da sayabiliriz.

Karakteristik özellikleri

İlçe kıyı kesimde olmasından ve tarihi olarak önemli bir geçmişi bulunmasından dolayı turizm açısından oldukça önem taşımaktadır.İlçede 3 kültür merkezinde sinema, tiyatro gösterimi yanı sıra panel ve çeşitli kurslara yönelik çalışmalar da yapılmaktadır.Bu tip merkezler sayesinde ilçe kültürel bakımdan oldukça gelişmiştir.Ayrıca Beşiktaş spor klubü merkezi de ilçede yer almaktadır.


Görülecek , gezilecek önemli turistik yerler
Bizans ve Osmanlıya başkentlik yapmış olan İstanbul’un birçok yöneticilerinin ilçede ikamet etmelerinden dolayı günümüzde birçok saray, köşk, müze, kasırlar, korular ve yalılalara rastlamak mümkündür.

Çırağan Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı, Fer’iye Sarayları ve Ihlamur Kasrı bunlara örnek olarak gösterilebilir.Cami, havra, kilise ve sinegogların yanı sıra tiyatro, sinema, alışveriş merkezleri gibi birçok gezilip görülecek yerleri bulabilirsiniz.

İsimlerde Beşiktaş: Beşiktaş tarihten günümüze gelene kadar çeşitli yapılara ve olaylara göre değişik isimler almış olup birçok isimle anılmıştır.Örneğin,ilk çağlarda İasonion diye adlandırılmıştır.Daha sonraları Arheion’u ,erken Bizans dönemlerinde de Daphne ve Ayios Mamas gibi isimlerle anılmıştır.Evliya çelebini seyahatnamesinde yazdığına göre Osmanlı dönemi öncesindeki ismi taş beşik anlamına gelen Konapetro idi.Günümüzde ise Beşiktaş isminin nasıl oluştuğunu öğrenmek için bazı yazılı kaynaklara baktığımızda Beşiktaş adının aslının Beştaş olduğu karşımıza çıkar.Beştaş ismi ise Barbaros hayrettin paşanın gemilerini bağlamak için kıyıya yaptırdığı beş taş sütundan gelir.Beştaş zamanla halk arasında değişerek Beşiktaş olmuştur.