Müdürlükler ve Faaliyetleri

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
     İdari İşler 
     Satın Alma
 
Dış İlişkiler Müdürlüğü  
     Dış İlişkiler Birimi
     Proje ve Fon Yönetimi Birimi
     Turizm Danışma Bürosu ve
     Yabancılar Danışma Merkezi

     
 
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
     Harita Şefliği 
     Emlak ve İstimlak Şefliği
     Numarataj ve Akıllı Saha Şefliği
     Plan ve Proje Şefliği
               

Fen İşleri Müdürlüğü
     Fen İşleri
     Makine İkmal ve Bakım Onarım
     Trafik
     Afet Ar-Ge İşleri
     
Hukuk İşleri Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
     Koruma, Uygulama ve
     Denetim Bürosu (KUDEB)
 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
     Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi
     Eşitlik Birimi
     Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Birimi
 
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
      
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü
     Hesap İşleri
     Gelir İşleri
     Strateji Geliştirme Birimi
      Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) Birimi 
 
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü
      Beşiktaş İletişim Ofisi (BİO)

 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
     
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Sağlık İşleri Müdürlüğü           
 
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Spor İşleri Müdürlüğü  
 
 
Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü
Veteriner İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü