Engellilere İş Garantili Kurs Sertifikaları

- Tamamlanmış Proje -


Farklılıklarımızla, Hep Birlikte...

“Eksik Değil Farklı” ismiyle yola çıkan proje, bugünlerde katılımcılara verilen eğitimlerini tamamlamak üzere…

Projenin asıl amacı yaklaşık 20 engelli bireye verilen bir dizi eğitimin sonunda, onları ofis elemanı olarak istihdam edebilmek. MESS Eğitim Vakfı’nın koordinasyonunda, İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü’ nün denetiminde, Beşiktaş ve Kadıköy Belediyeleri ile ortak olarak uygulanan “Eksik Değil Farklı Projesi", 25.04.2007 tarihinde 20 katılımcıyla başlatıldı. Proje kapsamında düzenlenen kursun katılımcılarının engel türleri ve oranları çok fazla farklılık göstermekteydi. Epilepsiden, görme kaybına, nörolojik rahatsızlıktan, kalp hastalığına ve ortopedik engelliliğe kadar farklı engelli grupları proje uygulama süresi boyunca çeşitli başlıklarda eğitim aldıkları gibi biraraya gelerek birbirlerine sorunlarını aktarma ve sosyalleşme imkânı da bulmuş oldular. Katılımcıların yaş grubu da oldukça geniş bir aralıkta seyrediyordu. Yine  farklı yaş gruplarından engellilerin biraraya gelmesi, süreci herkes için daha verimli kıldı denilebilir.Proje dersleri Beşiktaş Belediyesi’nin salonlarında gerçekleştirildi. Katılımcılar sabah saat 10.00’dan yemek arası ve çay molalarıyla akşam üzeri 16.00’a dek süren derslerde çeşitli alanlarda eğitim aldılar. Verilen eğitimlerin başlıkları şöyleydi: Bilgisayar Destekli İş Hesaplamaları, Bilgisayar Destekli İş Yazışmaları, Bilgisayar Destekli Sunum, 5S Dosyalama Sistemi, Büro Yönetimi, İnsan İlişkileri ve İş, İletişim ve İnsan İlişkileri, Telefonda İletişim, ISO 9001:2000, Verimlilik ve Kalite, Problem Çözme Teknikleri, Etkili Takım Çalışması, Kurum Kültürü, Temel Ekonomi, Satış ve Müşteri İlişkileri, İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Hukuku.

“Eksik Değil Farklı” Projesi, eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve başarı sertifikası almaya hak kazanan katılımcıların en az % 60’ını istihdam etme amacıyla yola çıkmıştı. Verilen eğitimler, işe yerleştirilecek kişilerin, ofis elemanı olmaları durumunda hiçbir eksiklerinin olmamasını sağlamak üzere titizlikle hazırlanmıştı. Eğitimciler, eğitimlerden maksimum verimi almak üzere anlattıkları konuları mümkün olduğunca yaratıcı kılmaya ve interaktif bir öğrenme süreci oluşturmaya özen gösterdiler. Katılımcıların hiç bilmedikleri başlıklarda bile beyin fırtınası yaparak düşünsel olarak aktif kılınmaları sağlanmaya çalışıldı. Gerçekleştirilen atölye çalışmalarında bütün katılımcılar eşit olarak fikrini söylemeye yönlendirilirken, katıldıkları sosyal ortamlarda kendi fikirlerine güvenmeleri ve kendilerini ifade edebilmelerinin yolu açılmaya çalışıldı. "Takım Çalışması" ve "Kurum Kültürü" başlıklarında verilen eğitimlerde katılımcıların her biri kendi takımlarını kurarak kendi içlerinde görevlendirmelere gittiler ve sanal bir şirket yaratarak bunların departmanlarını oluşturdular. "Temel Ekonomi" dersinde öğrendikleri bilgilerle ekonomi konularının gündelik hayattaki karşılığı tartışıldı. Yine "İletişim ve İnsan İlişkileri" dersinde, derse gönüllü olarak katılan bir uzmanla birlikte bütün katılımcılara tek tek iş görüşmesi simülasyonu uygulandı. Simülasyonun yararı daha önce oldukça heyecanlı ve gerilimli oldukları söylenebilecek kursiyerlerin, eğitimlere daha rahat katıldıkları ve genel olarak kendilerini daha iyi ifade edebildikleri gözlendi.

Derslerin içerikleri katılımcıların daha sonra istihdam edilecekleri şirketler için gerekli olan teknik becerilerini olduğu kadar, birlikte çalıştıkları kişilerle uyumlu bir iş sürecini garantileyen sosyalleşme kapasitelerini de artıracak şekilde planlandı. Zira bir işe girebilmek ve o işte çalışmaya devam edebilmek için gerekli teknik ve kültürel altyapıya sahip olmak kadar sosyal ilişkileri kurma ve sürdürmede başarılı olmak da önemlidir.

İletişim derslerinde öncelikle katılımcılara iletişimin ne olduğu, iletişim yöntemleri, etkili bir iletişimin nasıl kurulduğu, gündelik hayatta insan ilişkileri, grup türleri ve iletişim biçimleri, iletişimin öğeleri, iletişimin kavramları anlatılırken, daha sonra iletişim başlığı iletişim ve iş ilişkileri özelinde daraltıldı. Bu konuda, işletme nedir? işletmelerde bulunan grup ve takım türleri, başarılı bir grup üyesinin sahip olması gereken nitelikler, bir işyerinde çalışanlar arasında sağlıklı iletişimin nasıl kurulacağı, anlatıldı. Katılımcılar ofis elemanı olmak üzere yetiştirildikleri için, onlara telefonda etkili iletişimin nasıl kurulacağı da ayrı bir ders başlığı altında anlatıldı. İletişim dersleri kapsamında etkin dinleme, etkin okuma ve etkin konuşma başlıkları örneklerle katılımcılara açıklandı. Bunun yanında, sessiz iletişim yöntemlerine de değinildi.

Kurum kültürü derslerinde kurumsal kültürün ne olduğu, kurumsal kültürün kurucu öğeleri ve sembolleri, kurum kültürünü oluşturma basamakları, işveren ve işçi ilişkisi anlatılarak, katılımcılardan konuyla ilgili kısa bir deneme yazmaları istendi, konuyla ilgili küçük bir tartışma toplantısı düzenlendi. Yine "Kurum Kültürü" başlığına yakın bir diğer ders olan "Takım Çalışması" dersinde takım nedir? grup ve takımın farkı nedir? takım türleri, takımların yapısı, takım üyelerinin rolleri, takım geliştirme aşamaları, takım çalışmasının çalışana sağlayacağı yararlar anlatıldı. Bu ders, küçük bir takım çalışması simülasyonu yardımıyla daha öğretici ve eğlenceli hale getirilmeye çalışıldı.

 
Sistematik Problem Çözme dersinde, karşılaştığımız bir problemi çözmek için onu önce tarif etmek gerektiği ve sonra bu problemi çözme yolları anlatılırken, beyin fırtınası, neden-sonuç analizi anlatıldı. Balık Kılçığı diyagramı üzerinden örnek vaka çalışması yapılarak konunun katılımcılar tarafından daha iyi sindirilmesi sağlanmış oldu.

Büro Yönetimi dersinde bir büro çalışanının sahip olması gereken özellikler ve onda aranan tutum ve davranışlar anlatıldı. Aynı zamanda, katılımcıların ofis çalışanı oldukları durumda iş zamanlarını ve önlerindeki iş yükünü nasıl planlayabilecekleri konusunda önerilerde bulunuldu. Başarılı zaman yönetiminin püf noktaları ve kişisel deneyimler aktarıldı. Dosyalama stratejileri ve sistemleri konuları örnekler üzerinden ayrıntılı bir şekilde işlendi.

Uygulamalı olarak yürütülen bilgisayar derslerinde katılımcılara temelden başlamak üzere bilgisayarın bütün parçaları, işletim sisteminin genel özellikleri anlatıldı.

Uygulama esnasında katılımcılara bütün Office Programları ayrıntılı olarak anlatılırken, aynı zamanda bilgisayarla birlikte kullanılan printer ve scanner gibi yardımcı ofis araçları da tanıtıldı. Derslerin sonunda katılımcılar kendi özgeçmişlerini hazırladılar.

Kırkbir iş günü süren eğitimlerin sonunda yapılacak sınavda, katılımcıların gösterdiği başarıya göre kendilerine sertifikaları dağıtılacak. Sonuç olarak, Proje kapsamında düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlayan, beceri gelişimi ve mesleki rehabilitasyonu sağlanarak gerekli yetkinlikleri kazanan engellilerimizin en az % 60’ı projeye destek veren işletmelerde uygun pozisyonlarda istihdam edilecekler.

Bu projemiz tamamlanmış olup, hizmetimiz sona ermiştir.