Beşiktaş Belediyesi Kent Bilgi Sistemi

Kent Bilgi Sistemi(u.KBS), Beşiktaş Belediyesi'ne büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Kent Bilgi Sistemi, Beşiktaş Belediyesi’ne kolaylıklar sağlamanın yanında kentlinin yaşam kalitesini de arttıran belediyecilik standartlarına sahiptir.
Kent Bilgi Sistemi(u.KBS), Beşiktaş Belediyesi’nin iç iletişimini ve kurumlar arası elektronik iletişimini sağlamakla birlikte hizmet verimliliğini de arttırmaktadır. Hizmet kalitesinin yükselmesi ile vatandaşın memnuniyeti de buna paralel olarak arttmaktadır.

 

 

 

Kent Bilgi Sistemi Nedir?
Çağdaş bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. Ofis Yönetimi, Süreç Tanımı, Toplam Kalite Yönetimi ve GIS uygulamalarına entegre olan bu modül ile kentli isteklerinin alınması, incelenmesi ve takibi yapılmaktadır. Yönetici masası olarak adlandırılan modülde yöneticiler tarafından dinamik olarak sorgulanıp analiz edilmesini sağlamaya yönelik grafik ağırlıklı uygulamalar mevcuttur. Mali, İdari, Teknik ve Sistem Yönetimi başlıkları altında toplanan bu modül ile bilgiye anında ulaşılabilmektedir. GIS ve resim bilgileri ile zenginleştirilmiş bu ekranlar 500’den fazla analiz grafiğini içermektedir.

 

Kent Bilgi Sistemi'nin (u.KBS) Temel Özellikleri;

 • Entegre Adres Bilgi Sistemi ile İşlem yapma,ilişkilendirilmiş (MIS-GIS) profesyonel veri tabanı, Mekansal bilgi içeren ekranlardan haritaya tek tuş ile erişim, Uygulama ile bütünleşik GIS özellikleri;

 • -Tematik analizler,

  -Tampon bölge analizleri,

  - Sicil/Parsel/Bina/İş Yeri/Faaliyet Konusu sorgulaması,

  - Parsel ve Bina analizleri,

  - Her işlem ekranına göre ayrı profil/katman belirleme,

  - Basit ölçme işlemleri,

  - Harcamalar katılım hesaplaması.Tüm işlemlerde kullanılabilen gelişmiş analiz ekranları;

 • - Muhatap Analizi (Muhataba ait; Taşınmaz, Beyan, Sözleşme, Ruhsat, Tutanak, Yazışma, Log

  ve Arşiv Kayıtları,Tahakkuk ve Tahsilatlar)

  - Bina Analizi (Binaya ait; Resimler, Malik ve Kullanıcılar, Beyan ve Sözleşmeler, Ruhsatlar,

  Yazışmalar, Tutanaklar,Log ve Arşiv Kayıtları, İş Emirleri)

  -Parsel Analizi (Parsele ait; Resimler, Malik ve Kullanıcılar, Beyan ve Sözleşmeler, Ruhsatlar,

  Yazışmalar,Tutanaklar, Log ve Arşiv Kayıtları, İş Emirleri, Yatırımlar)

  - Arşiv Bilgisi

  - İşlem İz (Log) kaydı Gelişmiş Resim (Kişi, Bina, Parsel, Sokak, İşyeri, Olay yeri, Esnaf, Hayvan, Bitki vb) tutma (Veri tabanında) özelliği, Resim Galerisine (İşyeri, Bina, Sokak vb) tek tuş ile erişim, Otomatik İşlemler (Gelir ve Taşınır Muhasebeleştirilmesi, Bordro. vb),Çok Kurumlu çalışabilme, Çok Kurlu çalışabilme, Hızlı Rapor üreteci,Her türlü idari giderlerin (Su, Elektrik, Telefon, GSM. Vb) takibi,Gelişmiş rapor jeneratörü,SMS ve e-posta gönderimi,Gelişmiş Yönetici Masaları;

 • -Finansal (Muhasebe, Bütçe, Gelir, Gider) analizler,

  -İdari (Şikayet, Belge, İhale, Performans, Personel, Satınalma, Stok vb) analizler,

  -Teknik (Sokak, Parsel, Bina, İşyeri, Ruhsat, İzin, Park ve Bahçeler, Yatırımlar vb) analizler,Güçlü Karar Destek Grafikleri, Artalan işlem yeteneği,Hazırlanan raporları değişik formatlarda (Excel, Txt, PDF, XML vb) saklayabilme,Sicil ve Parsel bilgisi içeren ekranlardan Arşiv belgelerine tek tuşla erişim,Çalışılan ekranla ilgili işlem izi (log) kayıtlarına tek tuşla erişim, Tek tuş ile hesap ekstresi oluşturabilme ve gönderme,Gelişmiş yetkilendirme, Uygulamaya gömülü Zengin Kelime İşlem özelliği, Üretilen vetaranan belgelerin yazışmalara ek

 • Güçlü Satınalma, Stok veMuhasebe entegrasyonu,
 • -Başkan/Sekreter türü Randevu takibi.