Levent Meydanı Projesi

Kent meydanları; sosyal, kültürel, sanatsal yaşamın daha fazla yansıtıldığı, kentlinin ev dışında sosyalleştiği, açık ve geniş mekanlardır. Batılı anlamda festivallere, kültürel ve sanatsal faaliyetlere, resmi törenlere ev sahipliği yapar.

Kent meydanları, tarihi sürecin beraberinde getirdiği etkilerin sonucu olarak birçok değişikliğe uğramış bulunuyor. Bu açık ve geniş kent meydanları zaman içerisinde kendi özgün yapılarını kaybetti ve meydan olma özelliğinden yavaş yavaş uzaklaştı. Sanayinin doğurduğu göçlerle kalabalıklaşan şehirlerin özgün yapıları buna bağlı olarak değişti. Kentlerin ayrılmaz bir parçası olan meydanlar şu an yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. İstanbul’da bu şekilde birçok meydan var. Bu eski meydanlar şimdi yerini çarşılara, dükkanlara, taşıtlara bırakmış durumda. Sosyal hayatın temel direklerinden bir tanesi olan kent meydanları, şimdilerde görüntü kirliliğiyle savaşıyor. Zamanın getirdiği bu değişimlerden İstanbul’daki meydanlar da fazlasıyla nasibini alıyor. Kentteki birçok meydan özgün yapılarını kaybediyor.

Beşiktaş Belediyesi, bu durumun önüne geçmek için, "Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Stratejik Eylem Planı" kapsamında, Levent Meydanı’nı tamamen yeniledi. Meydanın tüm zemin kaplamaları değiştirilirken, trafiği rahatlatacak önlemler de alındı. Yapılan düzenlemeler sonunda Çarşı Caddesi tek yönlü olurken, araçların Levent Meydanı’na girişi Büyükdere Caddesi’nden olacak şekilde, yine Büyükdere Caddesi’ne çıkış ise Karakol Sokak üzerinden yapılacak şekilde yollar yeniden yapılandırıldı.

Levent Meydanı’ndaki binaların dış cepheleri yenilenirken, binaların kolonları ve tavanları kaplanıp, dış cephelerdeki levhalar yeniden düzenlendi. Bu sayede görüntü kirliliği de önlenmiş oldu. Meydanın zemini yenilenirken, dikilen yeni ağaçlarla meydandaki yeşil doku da genişletildi.