Düşler Akademisi

Düşler Akademisi'ne Başvurmak İçin TıklayınızÇağdaşlığın en önemli ölçütlerinden biri de engelli vatandaşlara sağlanan yaşam koşullarıdır. Beşiktaş Belediyesi olarak, onların yaşam kalitesini yükseltmeyi, sosyal faaliyetlere katılmalarını kolaylaştırmayı, bu toplumun bağımsız ve üretken bireyleri olmalarına katkıda bulunmayı önde gelen görevlerimiz arasında sayıyoruz.

Dezavantajlı gençlerimizin engelsiz bir yaşama kavuşmaları için Alternatif Yaşam Derneği (AYDER) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) ortaklaşa geliştirdiği ve Türkiye Vodafone Vakfı'nın maddi desteğiyle hayata geçirilen Düşler Akademisi, Beşiktaş Belediyesi tarafından tahsis edilen mekanlarda eğitim verecek.

Engelli ve sosyal dezavantajlı gençlere ücretsiz olarak kültür ve sanat eğitimlerinin verildiği uluslararası bir sosyal sorumluluk projesi olan Düşler Akademisi, vokal, ritim, dans, film, fotoğraf, DJ, enstrüman, resim ve tasarım atölyelerinden oluşuyor.

Düşler Akademisi, herkes için evrensel tasarım döneminin ülkemizdeki ilk örnek uygulamasıdır. Akademi'nin birincil amacı, engelli vatandaşların olmaları gerektiği yer ile bulundukları yer arasındaki uçurumun ortadan kaldırılması için ciddi ve kalıcı çözümler üretip uygulamak olarak belirlendi.

Düşler Akademisi'nin diğer hedeflerini ise şöyle sıralayabiliriz:

"Dezavantajlı gençlerin edindikleri yeteneklerini yaşadıkları sosyal alanda kullanarak çevreleriyle eşit koşullarda ilişki sürdürmelerini sağlamak ve böylece bireylerin özgüvenlerini geliştirmek, dezavantajlı gruplar arasında kültürel kaynaşma, sosyal rehabilitasyon ve fırsat eşitliği sağlanmasına katkıda bulunmak, toplumu sivil toplum bilinci ve gönüllülük kavramı ile tanıştırmak; paylaşma, farklı olanı tanıma-kabul etme, farklılıklara uyum sağlama, problem çözme, üretken ve yaratıcı olma gibi değerlerin geliştirilmesine olanak tanıyarak, gençlerin kişisel, gelişimlerine katkıda bulunan doğal bir eğitim alanı oluşturmak, alternatif, yaratıcı ve üretken ruhların önlerindeki engelleri kaldırmak, alt kültür, arabesk düşünce yapısı, yozlaşma, tembellik, cahillik, alkol-sigara bağımlılığı gibi etmenlerle ortaya çikan 'Sağlıksız Toplum- Sağlıksız Birey' sarmalına alternatif çözümler üretmek ve uygulamak, kültürel yozlaşmanın kırılmasını sağlayabilecek yeni dinamik bir gücün oluşmasını sağlayabilmek, yaşam kaygıları ve sorunlarıyla boğuşan gençliği; evrensel toplum değerleriyle buluşturmak, sosyal beceri ve dayanışmayı desteklemek, yüksek değerlere sahip 'dünya insanı' olabilme özelliklerini geliştirmelerine destek olmak."

 


Düşler Akademisi'nin web sitesine gitmek ve detaylı bilgi almak için tıklayınız