AIDS Danışma ve Çağrı Merkezi Projesi

Beşiktaş Belediyesi ve AIDS ile Mücadele Derneği işbirliğiyle Türkiye Üreme Sağlığı Programı kapsamında “Gençlerin AIDS, Uyuşturucu ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklardan Korunması İçin Okul UYAD Kulüpleri Aracılığıyla Akran Eğitimi” tamamlandı.

Projenin ilk aşaması İzmir, İstanbul ve Diyarbakır illerinde uygulandı. İstanbul ayağında Galatasaray Üniversitesi ile birlikte toplam 30 okuldan 60 öğretmen ve 270 öğrenci eğitildi.

Uyuşturucu ve HIV/AIDS–CYBH ile mücadelenin yaygınlaştırılması konusunda ise Beşiktaş Belediyesi – Galatasaray Üniversitesi Proje Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından, AIDS ile Mücadele Derneği ve Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yeni hedefler belirlenerek gerekli çalışmalar yürütülüyor.

Çok sayıda lise ve üniversitenin yer aldığı Beşiktaş ilçesinde, özellikle önemli bir risk grubunu oluşturan gençlerin rahatlıkla başvurabilecekleri, test ve danışmanlık hizmetleri alabilecekleri çalışmalar da yapılıyor.

Sağlık Bakanlığı HIV/AIDS Önleme ve Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilecek bu çalışma ile ilgili Beşiktaş Belediyesi Sağlık İşleri gerekli düzenlemeleri yapıyor. 

Bu projemiz tamamlanmış olup, hizmetimiz sona ermiştir.