Toplam Kalite Andı

 BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ TOPLAM KALİTE ANDI

 

Tarihin, kültürün, sanatın ve aşkın şehri Beşiktaş'ın bütün yurttaşlarına, engelli kardeşlerime ve bütün can dostlarımıza hizmet edeceğime;

 

Hizmet sunumunda belediyemizin misyonu, vizyonu, kalite politikası ve temel değerlerine uygun olarak; tarafsızlık, katılımcılık, şeffaflık ve sürekli gelişim ilkelerine göre hareket edeceğime;

 

İnsan ve çözüm odaklı davranarak, din, dil, ırk, cinsiyet farkı gözetmeksizin bütün yurttaşlarımızın memnuniyeti için çalışacağıma;

 

Belediyemizin misyonu, vizyonu ve sürekli gelişim ilkesine bağlı kalacağıma;

Toplam Kalite Yönetimi, Entegre Yönetim Sistemleri ve Mükemmellik kültürünün belediyemizde hâkim kılınmasına destek vereceğime ve tüm mesai arkadaşlarımı bu sürece dâhil edeceğime;

 

Sevgimi, desteğimi, güler yüzümü  yurttaş ve mesai arkadaşlarımdan esirgemeyeceğime;

 

Çağdaş değerlerle manevi değerlerin özgürce yaşandığı Beşiktaş'ın bu ulvi kimliğinin korunmasına,

 

Beşiktaşlı olma, Beşiktaş'ta yaşama gururunu ve ruhunu yaşayıp yaşatacağıma;

 

Beşiktaş’ımızın saygınlığını, itibarını korumak ve geliştirmek için elimden gelen bütün özveriyi göstereceğime;

 

Doğaya ve çevreye karşı sorumluluğumu yerine getirmek için azami çaba göstereceğime;

 

Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyet hedefine doğru yürüyeceğime;

 

Cumhuriyete ve demokrasiye olan bağlılıktan ayrılmayacağıma,

doğruluktan ve dürüstlükten asla ödün vermeyeceğime

 

ANT İÇERİM...