Müdürlükler ve Faaliyetleri

Bilgi İşlem Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü
     İdari İşler
     Satın Alma
             
Dış İlişkiler Müdürlüğü  
     Eşitlik Birimi

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
     Harita Şefliği 
     Emlak ve İstimlak Şefliği
     Numarataj Şefliği
     Plan ve Proje Şefliği
     Kentsel Tasarım Şefliği
Fen İşleri Müdürlüğü
     Fen İşleri
     Makine ikmal ve Bakım Onarım
     Trafik
     Afet Ar-Ge İşleri
     
Mali Hizmetler Müdürlüğü
     Hesap İşleri
     Gelir İşleri
Hukuk İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

     Basın ve Halkla İlişkiler
     Kültür ve Sosyal İşler


Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Sağlık İşleri Müdürlüğü
Spor İşleri Müdürlüğü  
Özel Kalem Müdürlüğü
     
Strateji Geliştirme Müdürlüğü

  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü