Müdürlükler ve Faaliyetleri

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
     İdari İşler 
     Satın Alma
 
Dış İlişkiler Müdürlüğü  
              
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
     Harita Şefliği 
     Emlak ve İstimlak Şefliği
     Numarataj Şefliği
     Plan ve Proje Şefliği
     Kentsel Tasarım Şefliği

Fen İşleri Müdürlüğü
     Fen İşleri
     Makine ikmal ve Bakım Onarım
     Trafik
     Afet Ar-Ge İşleri
     
Hukuk İşleri Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
     Koruma, Uygulama ve
     Denetim Bürosu (KUDEB)
 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
     Eşitlik Birimi
Mali Hizmetler Müdürlüğü 
      Hesap İşleri 
      Gelir İşleri

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
     
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Sağlık İşleri Müdürlüğü           
 
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Spor İşleri Müdürlüğü  
 
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü
Veteriner İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü