Başkandan Mesaj

Başkan'ın 1.Yıl Mesajı

Sevgili Beşiktaşlılar,

Bir şehri gezerek tanıyabilirsiniz, yaşayarak tanıyabilirsiniz, okuyarak da tanıyabilirsiniz. Bir şehri bize anlatanlar arasında en kıymet verdiğim, şairlerdir. Şairler, aşkla, tutkuyla anlatır bir şehri... Hayalini kurduklarımızı dile getirirler, dizelerine inci gibi kondururlar.

Her çağın bir algısı vardır. Bu algı, insan olarak bizlerin beklentilerini de değiştirir. Sait Faik, “Bir insanı sevmekle başlar her şey...” der. İnsanı sevmeden başladığımız her iş yarımdır, yarım kalır... Tarih, bize göstermiştir ki, bu algıları iyi okuyamayan yapılar, zamanla köhnemekte, çağını ve insanı okuyamaz olmakta ve devrini tamamlamaktadır.

Bakınız üzerinde güneş batmayan imparatorluklar, iki cihana hükmeden devletler, bakınız Roma, bakınız Bizans, bakınız Osmanlı Devleti, tarihteki yerlerini almıştır. İşte içinde yaşadığımız şehir, şu anki haliyle bizlere ders vermekte, her köşe başında karşımıza çıkan tarih, dile gelip konuşmaktadır.

Kuşkusuz bu şehirde yaşayan bizler, şehrin dilini öğrendikçe, şehrin bizimle konuştuğuna da tanık oluruz. Belediyecilik anlayışımız, şehrin, semtin dilini kavramak, tarihine kör kalmadan, bugününe sağır olmadan ve geleceğine kayıtsız, ilgisiz kalmadan, insandan yola çıkarak semte, semtten yola çıkarak şehre, şehirden yola çıkarak ülkeye ve ülkeden yola çıkarak dünyaya örnek teşkil edecek icraatlar yapmaktır.

İnsandan uzaklaşarak fazla uzağa gidebileceğimizi düşünmüyoruz. Düne göre daha çok alternatifi olan, mobilize ve istediği şeye yerinde ulaşabilen insanımızı bugün mutlu etmek kuşkusuz daha zordur. Bu nedenle önce insan, daima insan ve her zaman insan diyoruz... Bu durum biz yöneticilere daha büyük sorumluluklar yüklemektedir.

Her alanda kaliteli bir hizmeti, Beşiktaş sınırları içinde sunarken, insanımızın semtinde huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşayabilmesi, sorunsuz, altyapısı ve üst yapısı şekillenmiş bir belediyecilik hizmeti alabilmesi, öncelikli hedefimizdir.

İnsanın birey olma özelliğini ıskalamadan, özgürlükçü, gelenek ile yeniyi buluşturan, gelecek ile bugünü yakınlaştıran bir anlayışın hâkim olduğu insan yaklaşımımız, daha erişilebilir Beşiktaş vizyonumuzdan beslenmektedir.

İstanbul'un tarihi semtlerinden bir tanesi de Beşiktaş'tır. Beşiktaş semt kimliği bizlere, buradan hayata, tarihe ve geleceğe nasıl bakacağımızı gösterir. Beşiktaşlı kimliğinin içerisinde olanlar, bizim belediyecilik anlayışımızın da rotasını belirler. Yeniliklere açık, geleneksel olana körü körüne karşı çıkmayan, toplumsal değerlerle barışık, özgürlükçü, bireysel haklarına saygı duyulmasını isteyen, Atatürk'ün çizdiği medeniyet yolunda her türlü olumlu katkıyı sunmaya azimli bir Beşiktaşlı kimliğinden bahsediyoruz.

Kentli değerlere sahip çıkan Beşiktaşlı, geçmişini de inkâr etmeden, bugüne dönük bir değer oluşturmasını bilir. Kültürel sanatsal konularda, çevre konusunda, insan hakları konusunda hassasiyetleri gelişmiştir. Denizi sevdiği kadar toprağı, ağacı, yeşili de sever. Semtini koruduğu kadar, şehrini de korur bir Beşiktaşlı... Kendisini İstanbul hakkında da söz sahibi hisseder.

Boşuna değildir, bu duygusunu yine tarihten alır. Kanuni Süleyman'ın kardeşliği Yahya Efendi, aynı zamanda İstanbul'un manevi koruyucuları arasında bulunmaktadır ve Yahya Efendi Dergâhı Beşiktaş sınırları içerisindedir.

Sanata ve sanatçıya değer vermek; kültürümüzün, geleneğimizin ve geleceğimizin bir parçasıdır. Atatürk'ün veciz ifadesiyle, “Efendiler! Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta reis-i cumhur olabilirsiniz fakat hiçbir zaman sanatkâr olamazsınız” sözünün idrakiyle, sanatçılarımızın hislerine, geleceği sezen enerjilerine güvenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kültür toprak demektir, Sanat ise o toprağın üzerinde yetişen çiçek... Biz, kültür ve sanata böyle bakıyoruz.

Ne çiçeğe ne de toprağa düşmanlık beslemeden, ikisini bir arada ele alarak, geleceğin Beşiktaş'ını böylesine bir zenginlik üzerinde inşa etmek istiyoruz. Beşiktaş'ın hali hazırda sahip olduğu kültür-sanat değerlerinden yola çıkarak ve yenilerini ekleyerek Beşiktaş'ı sanatın ve kültürün kalbi yapmak istiyoruz.

Gerek Beşiktaş'ın sahip olduğu mekânlar gerekse ev sahipliğini yaptığımız etkinliklerimizdeki tüm bakış açımız budur. Bir ifade biçimi olan sanatı ve sanatçıyı her anlamda desteklemek; özgürce kendini ortaya koymasını sağlamak bizim vazifemizdir.

Sanatı ve sanatçıyı bir mevziye hapsetmeden, büyük insanlık tarihinin kadim kültürünün ve geleceğinin içerisinde, sözünü sakınmadan söyleyebilen sanatçılarımızın varlığından güç alarak, geleneği ve geleceği kucaklamaktan yanayız.

Sanatın sektörel sorunlarına, Beşiktaş ilçemiz perspektifinde katkılar sunmak, yanlışlıkları söyleyebilmek ve bu konuda gerektiğinde çözüm önerilerimizi paylaşmak düşüncesindeyiz.
Bunun için, ismi sanat ve İstanbul Boğazı'nın güzelliğiyle özdeşleşmiş Beşiktaş'ın her bir köşesini estetikle, sanatla, tiyatroyla döşeyerek, ilçemizi bir kültür-sanat markası haline getirmek en büyük hedeflerimizden biridir.

Beşiktaşlının kültür ve sanata yatırım yapan, bir konsere giderek, bir kitap alarak, bir sergiye katılarak, kimi zaman varlığıyla, kimi zaman maddi katkısı destek olduğunu biliyorum. Ve bunun için Beşiktaş'ın gözbebeği noktalarını, konser organizasyonlarıyla, çeşitli sanat ve sokak festivalleriyle renklendireceğiz.

Bizim sanata ve sanatçıya bakışımızı, Beşiktaşlıların sanata, sanatçıya ve kültüre verdiği işte bu önem belirlemektedir.

Elbette bugünü anlatırken geçmişi ihmal etmemiz söz konusu olamazdı. Mümtaz Başkanı rahmetle, diğer başkanlarımızı Beşiktaş'ımıza değerli katkılarından dolayı saygıyla selamlıyorum

Beşiktaş Belediyesi, sizlerin de yakından takip ettiği gibi, semt dinamizminin ötesinde çağı, ülkeyi ve geleceği görebilen bir yaklaşımla, makro ölçekteki algılamalarını uygulamaya geçiren, katı ve değişime kapalı olmaktan uzak, günümüz insanının önceliklerini algılayan, duyarlı bir yönetim sergilemektedir.

Önceliklerimizi, sevgili Beşiktaşlılar belirlemektedir. Haliyle kurum personelimizle her gün işe başlarken belirlediğimiz temel yaklaşımlar, kriterler bu çerçevede olgunlaşmaktadır. Gündelik sorunlardan gelecekte karşılaşacağımız olası sorunların master planlarının çıkarılmasına dek geniş bir çerçevede, Beşiktaş'ı algılıyor, anlamaya çalışıyor, bu anlamda aldığımız önlemleri günübirlik değil yarını da düşünerek uygulamaya çalışıyoruz.

İstanbul'un şehir kimliği, uygarlıklar beşiği oluşu, farklı kültürleri bir arada barındıran nadir şehirlerden bir tanesi olması, kurumsal bakışımızı da belirlemektedir. Dışlamadan, ötekileştirmeden, hizmet edebilmenin, yararlı olabilmenin mutluluğuyla güne başlayan bir yerel yönetim vizyonuna inanıyoruz.

Uluslararası standartlarda bir belediyecilik anlayışından örnekler sergilerken, personelini de uyumlu bir çalışma programı çerçevesinde odaklı çalışmaya davet eden, bu anlamda gerekli iç eğitimlere önem veren bir yerel yönetim vizyonu ve AKILLI ŞEHİR 2019 YAKLAŞIMLARIMIZLA İstanbul'un ve Türkiye'nin lider belediyelerinden biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Kıymetli dostlar, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, internet, sosyal medya, iletişim teknolojileri zaten küçük bir köy haline gelen dünyamızı daha da yakınlaştırdı. Ne yazık ki bu yakınlaşma, insanlarımızı birbirinden uzaklaştırdı.

Çağın sorunlarını bilmeden çağa seslenmek, çağın ötesinde bir dünya kurmak mümkün değil. Beşiktaş Belediye Başkanı ve bir siyasetçi olarak İstanbul'u, Türkiye'yi ve dünyayı algılamaya çalışırken, önce insan, daima insan, her zaman insan...

Medeniyet başkentimiz İstanbul'un geçmişte yükselişinin, Doğu'yu da Batı'yı da göz ardı etmeyen bir yaklaşımın eseri olduğunu biliyorum. Gelecekte de İstanbul ancak böyle bir yaklaşımla medeniyet başkenti olacaktır. Biz İstanbul'u zaten kültür başkenti olarak görüyoruz ancak iddiamız insanlık medeniyetinin başkenti olarak görmektir.

Bunun için Beşiktaş ölçeğinde yakaladığımız yaklaşım derinliğini, İstanbul ve Türkiye ölçeğinde bir öneriye dönüştürmek istiyoruz. İstiyoruz diyorum, çünkü biz kalabalık bir ekibiz. Elbette bu bahsi geçen projeleri hayata geçiren güçlü bir ekip var.

Değerli dostlar, biz bir etkileşim başlatmak istiyoruz. Beşiktaş’tan başlayan bu etkileşim istiyoruz ki yaşadığımız bu kenti ve ülkemizi de sarsın. İnsana, hayata, yaşadığımız şehre dair geliştirdiğimiz önerileri kısacık da olsa sizlerle paylaştık ve elbette paylaşmaya da devam edeceğiz.

Sevgi ve emekle

Av. Murat Hazinedar
Beşiktaş Belediye Başkanı