4077 Sayılı Yasaya Göre Tüketici Hakları

BAŞVURU KOŞULLARI
1. Tüketiciler ve satıcılar arasında çıkan uyuşmazlıkları çözümlemek ve tüketici mahkemelerinde delil ileri sürebilecek kararı almak üzere İlçe Hakem Heyeti oluşturulmuştur.
2. Başvurular tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı satıcının bulunduğu yerdeki hakem heyetine yapılır.
3. Kapıdan satışlarda ilgili uyuşmazlıklarda tüketicinin bulunduğu yerdeki hakem heyetine yapılır.

GEREKLİ BELGELER
1. Uyuşmazlık konusu içeren dilekçe
2. Delil oluşturan ilgili belgeler

AÇIKLAMALAR
1. Başvurular, başvuru ve tarih sırasına göre en geç bir ay içinde hakem heyetine görüşülür.
2. Kararlar alındığı tarihten itibaren 3 gün içinde taraflara yazılı olarak bildirilir.
3. 1.225.000.000 TL. kadar yapılan alışverişlere ilişkin müracaatlar İlçe Hakem Heyetince kabul edilir
4. 1.225.000.000 TL.’den fazla yapılan alışverişlere ilişkin müracaatlar İl Hakem Heyetince kabul edilir

BAŞVURU YERİ
Beşiktaş Kaymakamlığı İlçe Mal Müdürlüğü
Adresi: Çırağan Cad. No:77 Beşiktaş
Tel: (0212) 236 74 31 / 259 05 27