Başkan Yardımcıları

                   Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'a Bağlı Birimler                               
1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
2- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
3- Destek Hizmetleri Müdürlüğü
4- Temizlik İşleri Müdürlüğü
5- Sağlık İşleri Müdürlüğü       
6- Zabıta Müdürlüğü
7- Veteriner İşleri Müdürlüğü                

             Başkan Yardımcısı Ozan İş'e Bağlı Birimler                             
1- Bilgi İşlem Müdürlüğü
2- Yazı İşleri Müdürlüğü
3- Mali Hizmetler Müdürlüğü
4- Strateji Geliştirme Müdürlüğü
5- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

          Başkan Yardımcısı D. Ender Topçuoğlu'na Bağlı Birimler
1- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
2- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
3- Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4- Fen İşleri Müdürlüğü

       Başkan Yardımcısı İlker Özsalman'a Bağlı Birimler
1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

         Başkan Yardımcısı Zeynep Karaman'a Bağlı Birimler
1- Spor İşleri Müdürlüğü
2- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü