Başkan Yardımcıları

Başkan Yardımcısı LEYLA ÜNVER'e Bağlı Birimler
1- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
2- Bilgi İşlem Müdürlüğü
3- Destek Hizmetleri Müdürlüğü
4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
5- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
6- Mali Hizmetler Müdürlüğü
7- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
8- Strateji Geliştirme Müdürlüğü
9- Zabıta Müdürlüğü
10- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı YASEMİN SARAL'a Bağlı Birimler
1- Fen İşleri Müdürlüğü
2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
4- Temizlik İşleri Müdürlüğü
5- Park ve Bahçeler Müdürlüğü
6- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
7- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
              

  Başkan Yardımcısı AV. NİMET AKSOY'a Bağlı Birimler
1-
 Hukuk İşleri Müdürlüğü
2- Sağlık İşleri Müdürlüğü
3- Yazı İşleri Müdürlüğü
4- Veteriner İşleri Müdürlüğü
5- Spor İşleri Müdürlüğü