Başkan Yardımcıları

Başkan Yardımcısı RİFAT ÖRNEK'e Bağlı Birimler
1- Fen İşleri Müdürlüğü
2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
4- Park ve Bahçeler Müdürlüğü
5- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
6- Veteriner İşleri Müdürlüğü
7- Zabıta Müdürlüğü
8- Temizlik İşleri Müdürlüğü
9- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
10- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
11- Destek Hizmetleri Müdürlüğü
12- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
 

                    Başkan Yardımcısı MERVE ÖZTOPALOĞLU KÜÇÜKEL'e Bağlı Birimler
1- Yazı İşleri Müdürlüğü
2-
Sağlık İşleri Müdürlüğü
3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
4- Bilgi İşlem Müdürlüğü

           Başkan Yardımcısı SEMRA CANOĞULLARI'na Bağlı Birimler
1-
 Mali Hizmetler Müdürlüğü
2- Strateji Geliştirme Müdürlüğü
3- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
4- Spor İşleri Müdürlüğü


    Başkan Yardımcısı NİMET AKSOY'a Bağlı Birimler
1-
 Hukuk İşleri Müdürlüğü