Meclis Gündemi

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ


DÖNEMİ : 7. SEÇİM DÖNEMİ

TOPLANTI : 3.TOPLANTI YILI, MAYIS AYI ÇALIŞMALARI

BİRLEŞİM TARİHİ : 2 Mayıs 2017, Salı

SAAT : 10.00


GÜNDEM

Açılış ve Yoklama

Teklifler:


1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendine istinaden Spor İşleri Müdürlüğü Amatör Spor Kulüpleri Yardım ve Ödül Yönetmeliğinin görüşülmesi.

2- Beşiktaş Belediye Meclisinin 08.04.2016 tarih ve 2016/49 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İdari Yaptırım Yönetmeliği’nin revize edilmesi.

3- Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 49 uncu maddesine istinaden Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü bünyesinde Gönüllü Zabıta Biriminin kurulması.

4- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendine istinaden Zabıta Müdürlüğünün güncellenen Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

5- 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci ve 38 inci maddeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2015 tarih ve 1482 sayılı kararına istinaden ilçemiz dâhilinde konut olarak gözüken yerler de dâhil olmak üzere ruhsatlandırılamayan yerler hakkında mevzuat gereği başkaca bir yaptırım uygulanıncaya kadar ruhsatlı hale getirilmesinin görüşülmesi.

6- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendine istinaden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün güncellenen Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

7- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendine istinaden Temizlik İşleri Müdürlüğünün güncellenen Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

8- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendine istinaden Fen İşleri Müdürlüğünün güncellenen Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

9- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine istinaden Belediyemiz tarafından sunulan afiş temizleme hizmetlerine ilişkin ücret tarifesinin belirlenmesi.

10- 16-17 Mayıs 2017 tarihleri arasında Selanik’te gerçekleştirilecek olan European Centre fort the Devolopment of Vocational Training tarafından düzenlenen “Head of Department For Learning and Employability” eğitim toplantısına katılmak üzere Belediyemiz İletişim Bilişim ve Teknoloji Koordinatörü Adem YAVUZ’un görevlendirilmesi.

11- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ncı maddesine istinaden Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün mütenevvi kalemlerinden Spor İşleri Müdürlüğünün mütenevvi kalemlerine bütçe aktarılması.

12- Ulusal ve uluslararası festival ve organizasyonlarda ilçemizi temsil etmek üzere Beşiktaş Belediyesi Filarmoni Orkestrasının kurulması.

13- Belediye Meclisimizin 14.10.2016 tarih ve 2016/105 sayılı kararı ile belirlenen Belediyemiz ruhsat harçlarında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine istinaden değişiklik yapılması.

14- 5393 sayılı Belediye Kanununun 64 üncü maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35 nci maddesi uyarınca Belediyemiz 2016 yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi.