Meclis Gündemi

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ


DÖNEMİ : 7. SEÇİM DÖNEMİ

TOPLANTI : 5. TOPLANTI YILI ARALIK AYI ÇALIŞMALARI

BİRLEŞİM TARİHİ : 3 ARALIK 2018 PAZARTESİ

SAAT : 11.00

YER : BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ ÇIRAĞAN HİZMET BİNASI


GÜNDEM:
Açılış ve Yoklama
Teklifler:

1- 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesine istinaden Beşiktaş Belediye Meclisinin 2019 Yılı Çalışma Takviminin belirlenmesi.

2- Beşiktaş sınırları içinde kalan her türlü atık elektrikli ve elektronik ekipmanların 2872 sayılı Çevre Kanunu ile Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde geri dönüşüm ve geri kazanımının yapılması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine istinaden yetkili bir firma ile protokol imzalamak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi.

3- İspanya’nın Malaga şehrinde 10-17 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan ve Belediyemizin de proje ortağı olduğu “Through the News” isimli Avrupa Birliği Gençlik Projesine katılmak üzere Belediyemizi temsilen bir personelin görevlendirilmesi.

4- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesine istinaden Belediyemiz dolu kadrolarında değişiklik yapılması.

5- 1/1000 ölçekli Beşiktaş Dikilitaş Balmumcu Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği (Ticaret + Konut Alanlarına ilişkin Uygulama Hükümlerinin C.1 maddesi).

6- 1/1000 ölçekli Beşiktaş Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği (Otoparka ilişkin plan notları).