Meclis Gündemi

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ


DÖNEMİ : 7. SEÇİM DÖNEMİ

TOPLANTI : 5. TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI ÇALIŞMALARI, OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

BİRLEŞİM TARİHİ : 17 TEMMUZ 2018 SALI

SAAT : 14.00

YER : BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ ÇIRAĞAN HİZMET BİNASI


TOPLANTI GÜNDEMİ:

Açılış ve Yoklama

1- Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 1382 ada, 35 parsele ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliğine İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

2- Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 39 pafta, 1079 ada, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ve 100 parsellere ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazların görüşülmesi.