Meclis Gündemi

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ


DÖNEMİ : 7. SEÇİM DÖNEMİ

TOPLANTI : 3.TOPLANTI YILI, MART AYI ÇALIŞMALARI

BİRLEŞİM TARİHİ : 6 Mart 2017, Pazartesi

SAAT : 10.00


GÜNDEM

Açılış ve Yoklama

Teklifler:

1- Belediyemize yeni alınan üç adet araç ve iş makinesi ile ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesine istinaden “Kamu Hizmetine Tahsisli” kararının alınması.

2- Dikilitaş Mah. 55/1 pafta, 1613 ada üzerinde bulunan 43 m2’lik tek katlı prefabrik yapının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden Yıldız Spor Kulübü Derneğine tahsisi.

3- 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesine istinaden, ülke turizmine katkı sağlamak amacıyla kardeş belediyemiz olan Bozcaada Belediyesince ihtiyaç duyulan bir adet traktör alınabilmesi için Bozcaada Belediyesine kaynak aktarımında bulunulması.

4- Belediyemiz ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu arasında “HIV/AIDS Alanında İşbirliği Protokolü” imzalamak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 inci maddesine istinaden Belediye başkanına yetki verilmesi.

5- 15-19 Mart 2017 tarihleri arasında İspanya’da gerçekleştirilecek olan “EVS P.M.-EVS Project Management Training Course” etkinliğine Belediyemizi temsilen katılmak üzere Dış İlişkiler Müdürlüğü personelinin görevlendirilmesi.

6- 28-30 Mart 2017 tarihinde Fransa’nın Strazburg şehrinde gerçekleştirilecek olan Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin 32. Genel Kuruluna Belediyemizi temsilen Meclis Üyeleri Sedef ÇAKMAK ile Selin Deniz BOZKURT’un görevlendirilmesi.

7- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi gereğince 1 (bir) adet sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi.

8- Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre memur personelin kadrolarının ihtiyaç duyulan kadrolara dönüştürülmesi.

9- 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesine ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre Spor İşleri Şefliğinin Müdürlüğe dönüştürülmesi ve 1 (bir) adet Spor İşleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi.

10- Belediyemiz taşınır kayıt listesinde yer alan 7,65 mm çapında Kırıkkale marka 11 (Onbir) adet silah ve muhteviyatı 11 (Onbir) adet şarjörün Emniyet Genel Müdürlüğüne bedelsiz ve şartsız hibe edilmesi.

11- Beşiktaş Belediye Meclisinin 14.10.2016 tarih ve 105 sayılı kararıyla belirlenen ruhsat işlemlerine ilişkin ücret tarifelerinde değişiklik yapılması.

12- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ncı maddesine istinaden Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Gideri harcama kaleminden Fen İşleri Müdürlüğünün Yol Yapım Gideri harcama kalemine bütçe aktarılması.

13- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ncı maddesine istinaden Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Yiyecek Alımları harcama kaleminden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Yiyecek Alımları harcama kalemine bütçe aktarılması.

14- Beşiktaş, Dikilitaş Mahallesi, 246 DY 3C pafta, 1444 ada, 2, 3 ve 4 parsellere ait plan değişikliği.

15- Beşiktaş, Akat Mahallesi, 89 pafta, 1349 adanın bir kısmında “Belediye Hizmet Alanı Atık Getirme Merkezi” Plan değişikliği.