Meclis Gündemi

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ


DÖNEMİ : 7. SEÇİM DÖNEMİ

TOPLANTI : 5. TOPLANTI YILI, HAZİRAN AYI ÇALIŞMALARI

BİRLEŞİM TARİHİ : 4 Haziran 2018, Pazartesi

SAAT : 15.00


GÜNDEM:
Açılış, Yoklama ve Bilgilendirme
Teklifler:


1- 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre İşletmeler Müdürlüğünün kurulması.

2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre belediyemiz boş memur kadro cetvelinde değişiklik yapılması.

3- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendine istinaden Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması.

4- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine istinaden 2018 yılı nikâh ücret tarifesinde değişiklik yapılması.

5- Belediyemiz tasarrufunda olan Dikilitaş Mahallesi, Ömür Sokak No: 6 adresindeki binanın sağlık tesisi olarak hizmet vermesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesine istinaden Belediyemiz ile İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü arasında Ortak Hizmet Projesi yapılması.

6- Belediyemiz tasarrufunda olan Dikilitaş Mahallesi, Ömür Sokak No: 6 adresindeki binanın sağlık tesisi olarak hizmet vermesi amacıyla İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ile protokol imzalamak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine istinaden Belediye Başkanına yetki verilmesi.

7- TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile teknik hizmetler, eğitim ve bilgilendirme işbirliği protokolü imzalamak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine istinaden belediye başkanına yetki verilmesi.