Meclis Gündemi

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ


DÖNEMİ : 7. SEÇİM DÖNEMİ

TOPLANTI : 3.TOPLANTI YILI, NİSAN AYI ÇALIŞMALARI

BİRLEŞİM TARİHİ : 3 Nisan 2017, Pazartesi

SAAT : 10.00


GÜNDEM

Açılış ve Yoklama

Teklifler:


1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33 üncü maddesine istinaden Belediye Encümenine 3 (üç) üye seçimi.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesine istinaden kurulacak ihtisas komisyonlarının belirlenerek komisyon üyelerinin seçimi.

3- Beşiktaş Belediye Meclisinin 14.10.2016 tarih ve 105 sayılı kararı ile belirlenen nikâh işlemlerine ilişkin ücret tarifesinde değişiklik yapılması.

4- Birimlerin revize edilen görev ve çalışma yönetmeliklerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendine istinaden görüşülmesi.

5- Belediyemiz hizmet binası ile evlendirme dairesinin güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan silahların 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci maddesine istinaden alınabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi.

6- Aile Sağlığı Merkezindeki sağlık hizmetlerinin aksamaması için merkez içerisindeki odaların aile hekimlerinin kullanımlarına tahsis edilmesi.

7- Bir (1) adet binek taşıtın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmesi.

8- Beşiktaş Belediyesi Engelli Kurulu oluşturulması için Belediye Başkanına yetki verilmesi.

9- Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre memur personelin kadrolarının ihtiyaç duyulan kadrolara dönüştürülmesi.

10- Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ile milli ve mahalli kutlama günlerinde ortak çalışmalar yapmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 inci maddesinin (g) bendine göre Oyun Gençlik ve Spor Kulübü ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi.

11- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında “Atatürk ve Çocuk Sevgisi” temalı resim yarışması düzenlenmesi ve giderlerinin Belediye bütçesinden karşılanması.

12- Samsun Valiliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı “Altunkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü” ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesine istinaden ortak projeler yürütmek ve bu hususta protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi.

13- Dünya Sanat Günü etkinlikleri kapsamında 14 Nisan 2017 tarihinde Belediyemiz tarafından düzenlenecek İstanbul Kutlamaları ile ilgili organizasyonun giderlerinin belediyemiz bütçesinden karşılanması.

14- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Çilekli Tesislerinde düzenlenecek olan “23 Nisan Çocuk Şenliği” isimli organizasyonun giderlerinin belediyemiz bütçesinden karşılanması.

15- İlçemizde gerçekleştirilecek olan İstanbul Uluslararası Dans Festivalinin giderlerinin belediyemiz bütçesinden karşılanması.

16- 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesine istinaden çeşitli illerdeki mahalli idareler ile merkezi idareye ait yeşil alanlarda ve parklarda kullanılmak üzere bank almak ve bu hususta mahalli idareler ile protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi.

17- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ncı maddesine istinaden Sağlık İşleri Müdürlüğünün Tıbbi Cihaz Alımları kaleminden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Diğer Hizmet Alımları harcama kalemine bütçe aktarılması.

18- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ncı maddesine istinaden Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün mütenevvi kalemlerinden Spor İşleri Müdürlüğünün mütenevvi kalemlerine bütçe aktarılması.

19- Türk Ekonomi Bankası Levent Çarşı Şubesi nezdinde açılan 3 (üç) adet TL hesap için 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesine istinaden kamuya tahsis kararı alınması.

20- Beşiktaş, Vişnezade Mahallesi, 1731 ada, 1-3 parseller ve 1730 ada, 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.

21- Gelecek yıllara yaygın hizmet ihalesi olan 24 ay süreli yeni araç ihalesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 67 nci maddesine istinaden görüşülmesi.

22- WCPUN (World Council Of Peoples For The United Nation) sponsorluğunda “Childrens Park For All” projesi ile ilgili olarak protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi.

23- 5393 sayılı Belediye Kanununun 56 ncı maddesine istinaden 2016 yılı Faaliyet raporunun görüşülmesi.