Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü



Sosyal kapsayıcılık ve eşitlik misyonu ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz, yerel nüfusun yapısına ve ihtiyaçlarına yönelik sosyal politikalar üretmek, toplumsal cinsiyet, eşitliği bakış açısını tüm yerel hizmetler alanlarında yaygınlaştırmak amacıyla 6 Eylül 2019 tarihinde Beşiktaşlı komşularımıza hizmet vermek üzere kurulmuştur.
 
  Birimlerimiz:
Kadın Dayanışma Merkezi
Eşitlik Birimi
Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Birimi



Kadın Dayanışma Merkezi
Kentte yaşayan kadınların hayatın her alanında güçlenmelerini hedefleyen, kadına yönelik şiddetin her biçimine karşı mücadele eden müdürlüğümüz, öncelikle ev içi erkek şiddetini toplumsal bir sorun olarak ele alır ve sığınma evi açmak, çözüm odaklı projeler üretmek ve kamuoyu oluşturmak için çalışır.

Merkezimiz şiddete maruz kalan kadınları güçlendirme hedefiyle; kadınların bürokrasiye takılmadan başvurabilecekleri, hikayelerini önyargısız ve güvenli bir ortamda anlatabilecekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kurum, kuruluş ya da destek mekanizmalarına ulaşmalarını kolaylaştırabilecek bir yapıyla çalışır.
Merkezimizde kadına şiddet (fiziksel, ekonomik, psikolojik, sözel, cinsel, dijital…), çocuk istismarı, cinsiyet ayrımcılığı, yoksulluk ve kamusal haklardan yoksunlukla ilgili pek çok sorun için şahsen, telefonla ya da başka bir kurum aracılığı ile başvuru yapılabilir.

Kadınlar gizlilik ilkesi temelinde dini, dili, mezhebi, etnik kökeni, siyasi görüşü, yaşı, ekonomik durumu, eğitim durumu, mesleği, medeni hali, cinsiyet yönelimi ne olursa olsun “Temel Paydamız Kadın Olmaktır” anlayışıyla hukuki, psikolojik, barınma, istihdam ve nakdi yardım konularında danışmanlık hizmeti alabilir.

Sizinle birebir görüşebilmek ve sizlere yeterli zamanı ayırabilmek için randevu sistemi ile çalışmaktayız. Randevularınızı (0212 319 42 42 - 5022) numaralı telefondan alabilir, merkezimize gelerek görüşme talep edebilirsiniz. Kendinizi yazarak daha rahat ifade edeceğinizi düşünüyorsanız kadindayanisma@besiktas.bel.tr adresine yazabilirsiniz.

Eşitlik Birimi

Farklılıklarımızla birlikte eşitliği çalışma prensibi olarak benimseyen müdürlüğümüz, tüm dezavantajlı grupların belediye hizmetlerinden eşit olarak hak temellinde yararlanmasını ve toplumsal hayata katılmalarını hedeflemektedir. Bu doğrultuda her türlü ayrımcılık ve ötekileştirme ile mücadele eder. Veri toplayarak ve hizmet üreterek belediye politikalarının ulusal-uluslararası mekanizmalar ve ağlarla iş birliği içerisinde uygulanmasını sağlar.

Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Birimi
Müdürlüğümüz, çocukların çocukluklarını yasayabilmeleri için alan açmak, kente dair kararların çocuk katılımıyla ve çocuk hakları gözetilerek alınmasını sağlamak, hizmetlerin ise çocuklar ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimine uygun tasarlanması hedefiyle; gençlerin kendi hayat serüvenlerinde özgür ve aktif birer özne olarak var olmalarını sağlamak için çalışır.

Müdürlüğümüz gençlerin ve çocukların kentte karşılaştıkları sorunlara dair araştırmalar ve çalıştaylar düzenler. İhmal, istismar, madde kullanımı, öz yıkım davranışları gibi konularda koruyucu ve bilinçlendirici eğitimler ve etkinlikler düzenler. Gençler ve çocukların kente dair sorunlarının çözümü için üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve sosyal girişimlerde projeler üretir. Çocuk ve gençlik meclisi, danışma kurulları gibi araçlarla kentsel kararlara çocuk ve genç katılımının sağlanması için çalışmalar yürütür. Çocukların ve gençlerin spontan ve yaratıcı bakış açılarını geliştirebilecekleri, öğrenip eğlenebilecekleri, üretime dayalı etkinlikler düzenler.