Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

 
Beşiktaş Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü; T.C. Anayasasında yer alan sosyal devlet anlayışı ile çalışmak Beşiktaş Belediyesi Stratejik Planı rehberliğinde, bağlı bulunan mevzuat kapsamında, 5393 sayılı Belediye Kanunuyla belirlenen hizmetleri yapmak ve uygulamakla sorumludur.

Bu çerçevede Beşiktaş’ta yaşayan mağdur, yaşlı, düşkün, dar gelirli, kimsesiz, korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç olan tüm kesimler (çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek, özürlü, sosyo-ekonomik anlamda dezavantajlı) için sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmak görevidir.

Bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, sosyal yardım alanında faaliyet gösteren dernek ve vakıflar, üniversiteler ile işbirliği yaparak projeler geliştirerek hayata geçirir.
 

1. Beşiktaş’ta ikamet eden engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve sorunlarını çözmek amacıyla sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, ilçe kaymakamlığı işbirliği yaparak projeler üretmek ve uygulamak.

2. Beşiktaş’ta yaşayan maddi durumu yetersiz olan ilköğretim ve lise öğrencilerine ders yılı içinde başarılarını arttırmak için destek sağlayıcı projeler geliştirmek ve uygulamak, Başarılı öğrencileri teşvik edici ödüllerle desteklemek.

3. Beşiktaş’ta yaşayan fakir ve yardıma muhtaçlara kanun ve yönetmelik çerçevesinde başkanlık onayı ve meclis kararı alınarak nakit, yiyecek, sağlık, yakacak, giyim barınma vb. sosyal konularda yardım yapılmasını sağlamak.

4. Bakacak kimsesi olmayan yardıma muhtaçları bakma ve barındırma girişimlerinde bulunmak, gerektiğinde yaşlılara huzur evi açmak ve yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak

5. Sosyal hizmetlerin amaçlarından biri de insan haklarını güvence altına almak olduğundan, eşitlik ve özgürlük ilişkisinden hareketle kadınların kendi durumlarını belirlemede, statüsünü yükseltmede ve korunmasında, sorunların çözülmesinde ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kadınlar ve çocuklar için “Koruma Evleri” açmak, kabul edilen kadınların ve çocuklarının asgari yaşam ihtiyaçlarını karşılayarak sosyal hayata uyumlarını sağlamak.

6. Ailenin korunmasına yönelik eğitici çalışma programları hazırlamak ve uygulamak.

7. Günlük gereksinimlerini tek başına karşılamakta güçlük çeken hemşehrilerimize ‘Evde Sosyal Destek Hizmeti’ kapsamında acil ve nakil ambulans hizmeti, kısa süreli hemşirelik ve hastabakıcılık hizmeti de dahil (kişisel temizlik, yemek, küçük ev arızaları vb.) verilen destek hizmetlerini yürütmek.

8. Yangın ve doğal afet gibi durumlarda mağdur olan ailelerin tespitini yapmak, imkanlar ölçüsünde eşya, gıda, yakacak, giyecek, sağlık, gıda malzemesi, geçici barınma yardımında bulunmak, gerektiğinde başkanlık onayı alarak belediye meclisi kararıyla maddi yardım yapılması konusunda gerekli koordinasyonu sağlamak.

9. Beşiktaş’ta yaşayan şehit yakınları ve gazilere yasaların öngördüğü ölçüde yardımda bulunmak ve onları düzenlenecek etkinliklere dahil ederek sosyal hayatın içine katmak.

10. Ekonomik açıdan zorluklar ve yokluklar yaşayan hemşehrilerimize Müdürlük görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda gerekli sosyal yardımları yapmak ve bu konuda Beşiktaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile işbirliği yaparak Beşiktaş’ta sosyal yardımlardan yararlananların envanterini çıkarmak.

11. İhtiyaç sahiplerini incitmeden yardım alabilecekleri, yardımseverlerin de gönül huzuru ile yardımlarını teslim edecekleri organizasyonlar ile ihtiyaç sahiplerine yardımda (giyecek, ev eşyası, kitap, sağlık malzemesi vb.) bulunmak.

12. Bayramlar, önemli günler ve haftalarda etkinlikler düzenlemek, bu özel günlerde diğer kurum, kuruluşlarla işbirliği yapmak ve organizasyonlar düzenlemek.

13. Ailesi Beşiktaş dışında veya şehir dışında oturan ve Beşiktaş’ta okuyan veya ailesi İstanbul dışında oturan ve İstanbulda okuyan ve barınma ihtiyacı olan kız ve erkek öğrencilerin sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda barınmalarını sağlamaya yönelik konuk evi açmak ve idare etmek,

14. 5393 sayılı belediye kanunun 76. maddesinin ve kent konseyi yönetmeliğinin belediyelere verdiği görevler kapsamında işbirliği sağlamak.