Park ve Bahçeler MüdürlüğüBeşiktaş; ilçe sınırları içerisinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetki ve sorumluluğundaki 399.295 m²’lik alanı kaplayan 128 adet park, 132.950 m²’lik alanı kaplayan 43 adet okul bahçesi, 377.755 m²’lik alanı kaplayan yeşil alan ve refüj varlığına sahiptir. İmar planlarında yeşil alan ve park olarak ayrılan alanlarda, düzenleme çalışmaları yaparak yeşil alan miktarını artırmak, birincil görevimizdir. Ayrıca sorumluluğumuzdaki park, refüj ve yeşil alanların varlığının devamlılığını sağlamak ve çağdaş alanlar haline getirmek de bir o kadar önem taşımaktadır. Müdürlüğümüz çalışmaları ilçe halkına daha sağlıklı ve iyi yaşanabilir bir kent dokusu oluşturmaya, kent estetiğine sokak peyzajı uygulamalarıyla katkı sağlamak ve kentte oluşan tüm kamusal boşlukları çalışma alanımıza dönüştürmeye yöneliktir.